Cazuri de anulare și revocare | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prelungirea dreptului de ședere temporară Acordarea dreptului de ședere permanentă - Anularea și revocarea dreptului de ședere în România -
ARTICOLUL 77
Cazuri de anulare și revocare Referințe în jurisprudență (2)

(1) Oficiul Român pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de ședere permanentă sau temporară în România, dacă se constată ulterior că: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) la data acordării dreptului de ședere permanentă sau a prelungirii dreptului de ședere temporară străinul nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege în acest sens; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

b) dreptul de ședere permanentă sau prelungirea dreptului de ședere temporară a fost obținut/obținută prin folosirea de informații false, documente false sau falsificate ori de alte mijloace ilegale; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (1)

c) dreptul de ședere a fost obținut în baza unei căsătorii de conveniență, constatată în condițiile art. 63; Reviste (1)

d) străinul a fost îndepărtat anterior de pe teritoriul României și a reintrat, sub o altă identitate, în perioada de interdicție. Modificări (1)

(2) Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de ședere permanentă atunci când se constată că rezidentul permanent constituie o amenințare la adresa ordinii publice, ca urmare a infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de ședere temporară atunci când:

a) în urma verificărilor efectuate de Oficiul Român pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorități competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplinește condițiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de ședere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

b) se constată că străinul a încălcat reglementările privind frontiera de stat sau pe cele referitoare la angajarea în muncă a străinilor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2)

c) se constată că străinul suferă de o boală ce pune în pericol sănătatea publică și nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autoritățile competente. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică
Activitatea didactică
Alte situații de prelungire a dreptului de ședere temporară
Dreptul de ședere permanentă
Condiții de acordare a dreptului de ședere permanentă
Solicitarea dreptului de ședere permanentă
Aprobarea dreptului de ședere permanentă
Refuzul acordării dreptului de ședere permanentă
Tratament egal
Stabilirea domiciliului străinilor în România
Cazuri de anulare și revocare
Comunicarea deciziei de anulare sau revocare
Asistența pentru integrarea străinilor
Instituții și organizații implicate
Îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României
Decizia de returnare a străinilor de pe teritoriul României
Comunicarea deciziei de returnare
Contestarea deciziei de returnare
Declararea ca indezirabil
Recursul împotriva hotărârii prevăzute la art 85 alin (5)
Îndepărtarea sub escortă a străinilor
Reviste:
Posibile interferențe ale abuzului de drept cu conflictele de legi
;
se încarcă...