Căsătoria de conveniență | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prelungirea dreptului de ședere temporară Acordarea dreptului de ședere permanentă - Prelungirea dreptului de ședere temporară în România -
ARTICOLUL 63
Căsătoria de conveniență Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Oficiul Român pentru Imigrări refuză prelungirea dreptului de ședere obținut în baza căsătoriei dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de conveniență. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul că o căsătorie este de conveniență pot fi următoarele: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

a) coabitarea matrimonială nu există; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

b) soții nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei; Referințe în jurisprudență (4)

c) lipsa unei contribuții efective la îndeplinirea obligațiilor născute din căsătorie; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

d) soții nu vorbesc o limbă înțeleasă de amândoi; Referințe în jurisprudență (3)

e) există date că anterior unul dintre soți a încheiat o căsătorie de conveniență;

f) soții sunt inconsecvenți în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanțelor în care s-au cunoscut ori a altor informații relevante despre aceștia; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

g) încheierea căsătoriei a fost condiționată de plata unei sume de bani între soți, cu excepția sumelor primite cu titlu de dotă. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Constatarea elementelor prevăzute la alin. (2) se realizează de către ofițerul de interviu. Aceste elemente pot rezulta din: Referințe în jurisprudență (3)

a) datele obținute în urma interviului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

b) înscrisuri;

c) declarațiile celor în cauză sau ale unor terțe persoane;

d) controale la domiciliul conjugal ori alte verificări suplimentare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Stabilirea unei căsătorii de conveniență nu înseamnă nulitatea absolută a acesteia - Dragoman Simona
Având în vedere că în foarte multe cazuri părțile nu recunosc direct că mariajul a fost încheiat în alte scopuri, O.U.G. nr. 194/2002 prevede, cu caracter exemplificativ, și elementele pe baza cărora se poate stabili faptul că o căsătorie este de conveniență, precum și mijloacele concrete din care rezultă aceste elemente. Inspectoratul General pentru Imigrări poate refuza străinului prelungirea dreptului de ședere dacă la data depunerii cererii prin care se solicită prelungirea acestui drept nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile generale și condițiile speciale prevăzute de lege, prin constatarea existenței vreunui element care să determine calificarea căsătoriei ca fiind de conveniență.
Decizia de refuz, precum și motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului prin decizia de returnare, care poate fi contestată în fața curții de apel competente. Solicitantul dreptului de ședere are posibilitatea de a demonstra, prin orice mijloace de probă, caracterul efectiv și neechivoc al căsătoriei a cărei existență a invocat-o în fundamentarea cererii sale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) coabitarea matrimonială nu există; 
   b) soții nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei; 
   c) lipsa unei contribuții efective la îndeplinirea obligațiilor născute din căsătorie; 
   d) soții nu vorbesc o limbă înțeleasă de amândoi; 
   e) există date că anterior unul dintre soți a încheiat o căsătorie de conveniență; 
   f) soții sunt inconsecvenți ori există neconcordanțe în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanțelor în care s-au cunoscut ori a altor informații relevante despre aceștia; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru străinii care desfășoară activități economice
Prelungirea dreptului de ședere pentru activități profesionale
Prelungirea dreptului de ședere pentru desfășurarea de activități comerciale
Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă
Prelungirea dreptului de ședere pentru străinii al căror acces pe piața muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru studii
Schimbarea profilului de studiu
Activitatea profesională a străinilor admiși la studii
Bursieri ai statului român
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei
Căsătoria de conveniență
Dreptul de ședere temporară acordat membrilor de familie în mod independent
Exercitarea de activități economice și angajarea în muncă
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru activități umanitare sau religioase
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică
Activitatea didactică
Alte situații de prelungire a dreptului de ședere temporară
Dreptul de ședere permanentă
Condiții de acordare a dreptului de ședere permanentă
Solicitarea dreptului de ședere permanentă
Aprobarea dreptului de ședere permanentă
Reviste:
Posibile interferențe ale abuzului de drept cu conflictele de legi
Doctrină:
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
;
se încarcă...