Art 8 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007: | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Reproducem mai jos prevederile art II și mențiunea de transpunere a normelor comunitare din Legea nr 56/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 194/2002 privind regimul străinilor în România, precum și art 8 și mențiunea de transpunere a normelor comunitare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 347/2007, texte care nu au fost încorporate în forma republicată a Ordonanței de urgență a Guvernului nr 194/2002: - Ordonanța de urgență a Guvernului nr 55/2007: -
Art. 8.
-

În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Autoritatea pentru Străini" și "Oficiul Național pentru Refugiați" se înlocuiesc, în mod corespunzător, cu sintagma "Oficiul Român pentru Imigrări".

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Suportarea unor cheltuieli
Acordarea asistenței medicale în cazuri deosebite
Excepții de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență
Aplicarea reglementărilor speciale
Dispoziții procedurale
Limitele aplicării în timp a prezentei ordonanțe de urgență cu privire la unele categorii de străini
Prevederi aplicabile de la data aderării României la Uniunea Europeană
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
Art II Legea nr. 56/2007:
Art 8 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007:
;
se încarcă...