Anularea și revocarea dreptului de ședere în România | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prelungirea dreptului de ședere temporară Acordarea dreptului de ședere permanentă -
SECȚIUNEA a 3-a
Anularea și revocarea dreptului de ședere în România

ARTICOLUL 77 Cazuri de anulare și revocare Referințe în jurisprudență (2)

(1) Oficiul Român pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de ședere permanentă sau temporară în România, dacă se constată ulterior că: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) la data acordării dreptului de ședere permanentă sau a prelungirii dreptului de ședere temporară străinul nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege în acest sens; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

b) dreptul de ședere permanentă sau prelungirea dreptului de ședere temporară a fost obținut/obținută prin folosirea de informații false, documente false sau falsificate ori de alte mijloace ilegale; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (1)

c) dreptul de ședere a fost obținut în baza unei căsătorii de conveniență, constatată în condițiile art. 63; Reviste (1)

d) străinul a fost îndepărtat anterior de pe teritoriul României și a reintrat, sub o altă identitate, în perioada de interdicție. Modificări (1)

(2) Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de ședere permanentă atunci când se constată că rezidentul permanent constituie o amenințare la adresa ordinii publice, ca urmare a infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de ședere temporară atunci când:

a) în urma verificărilor efectuate de Oficiul Român pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorități competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplinește condițiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de ședere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

b) se constată că străinul a încălcat reglementările privind frontiera de stat sau pe cele referitoare la angajarea în muncă a străinilor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2)

c) se constată că străinul suferă de o boală ce pune în pericol sănătatea publică și nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autoritățile competente. Modificări (1)

ARTICOLUL 78 Comunicarea deciziei de anulare sau revocare Referințe în jurisprudență (2)

Decizia de anulare sau revocare a dreptului de ședere se comunică:

a) de către Oficiul Român pentru Imigrări, străinului care se află pe teritoriul României, prin decizia de returnare prevăzută la art. 82; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1)

b) de către Poliția de Frontieră Română, străinului care se prezintă la frontieră cu scopul de a intra în România, prin comunicarea de nepermitere a intrării. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Șederea străinilor în România
Ieșirea străinilor de pe teritoriul României
Dispoziții generale
Tipuri de vize
Condiții generale de acordare a vizelor
Condiții speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar, de tranzit și de scurtă ședere
Condiții speciale de acordare a vizelor de scurtă ședere pe bază de invitație
Condiții speciale de acordare a vizei de lungă ședere
Prelungirea dreptului de ședere temporară în România
Acordarea dreptului de ședere permanentă
Anularea și revocarea dreptului de ședere în România
Integrarea în viața economică, culturală și socială a străinilor
Condiții generale cu privire la îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României
Străini indezirabili
Îndepărtarea sub escortă a străinilor
Expulzarea străinilor
Luarea în custodie publică a străinilor Centre de cazare
Tolerarea rămânerii pe teritoriul României
Interzicerea intrării pe teritoriul României
Permisele de ședere
Cărțile de rezidență pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români
Reviste:
Posibile interferențe ale abuzului de drept cu conflictele de legi
;
se încarcă...