Definiții | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Definiții

Art. 1. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) trezoreria statului - un sistem unitar și integrat prin care statul asigură efectuarea operațiunilor de încasări și plăți privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, și a altor operațiuni ale statului, în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; Referințe în jurisprudență (2)

b) cont escrow - cont deschis de instituții publice la institutii de credit, în baza unei înțelegeri între două sau mai multe părți, în care sunt păstrate la dispoziția acestora anumite sume în lei sau în valută, într-o limită și în condiții convenite;

c) bilet la ordin - înscris prin care emitentul se obligă să plătească beneficiarului, la scadență sau la ordinul acestuia, o sumă de bani;

d) avalizare bilet la ordin - procedură prin care se acordă o garanție suplimentară privind asigurarea plății la scadență a sumei înscrise în biletul la ordin;

e) cont corespondent în valută - cont curent deschis de Ministerul Economiei și Finanțelor la o instituție de credit, cu scopul efectuării de operațiuni de încasări, plăți și/sau alte operațiuni în valută.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Definiții
Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Bugetul trezoreriei statului
Contravenții
Dispoziții finale
;
se încarcă...