Contravenții | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Contravenții

Art. 14. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului și din conturile în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor fără acordul persoanelor autorizate să efectueze operațiuni din aceste conturi, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

b) efectuarea de către instituțiile publice de încasări și plăți în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

c) utilizarea sumelor încasate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, de către agenții economici prevăzuți la art. 6 alin. (1) sau de către persoanele juridice împuternicite de către aceștia, în altă ordine decât cea prevăzută la alin. (2) al aceluiași articol, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor sau al Curții de Conturi, după caz.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Definiții
Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Bugetul trezoreriei statului
Contravenții
Dispoziții finale
;
se încarcă...