Bugetul trezoreriei statului | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Bugetul trezoreriei statului

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, administrează și execută bugetul trezoreriei statului.

(2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri următoarele: Modificări (1)

a) dobânzi pentru: depozitele și plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Națională a României și instituții de credit pe bază de convenții; împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului;

b) dobânzi pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;

c) majorari de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului;

d) comisioane percepute pentru operațiunile și serviciile prestate de către trezoreria statului;

e) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;

f) alte venituri.

(3) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la cheltuieli următoarele: Modificări (1)

a) dobânzi, comisioane și alte speze pentru împrumuturi externe guvernamentale;

b) dobânzi la disponibilități și depozite pe termen;

c) comisioane cuvenite instituțiilor de credit pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat și pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;

d) cheltuieli de funcționare a unităților trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea trezoreriei statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate;

e) cheltuieli de capital pentru unitățile trezoreriei statului; Modificări (1)

f) alte cheltuieli;

g) comisioane percepute la decontarea operațiunilor prin contul curent general al trezoreriei statului de către Banca Națională a României și/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăți.

(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, în structura clasificației bugetare aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor.

(6) Ministerul Economiei și Finanțelor, în funcție de evoluția volumului disponibilităților și al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului și de evoluția nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) prin virări de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului.

(7) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului trezoreriei statului, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate, se reportează în anul următor și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanțelor bugetare. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Majorările de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanțelor bugetare.

(3) Creanțele rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum și din alte operațiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmăresc și se execută în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor bugetare.

(4) Dreptul de a cere executarea silită privind creanțele prevăzute la alin. (3) se prescrie în termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naște acest drept.

Art. 13. -

(1) Ministerul Economiei si Finanțelor elaborează trimestrial și anual bilanțul general al trezoreriei statului în structura stabilită de acesta.

(2) Bilanțul general al trezoreriei statului împreună cu contul anual de execuție al bugetului trezoreriei statului se prezintă pentru aprobare Guvernului, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuție. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Definiții
Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Bugetul trezoreriei statului
Contravenții
Dispoziții finale
;
se încarcă...