Art 9 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului -
Art. 9.
-

(1) Operațiunile de încasări și plăți în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor pot fi efectuate prin contul curent în valută deschis la Banca Națională a României sau prin conturi corespondente în valută deschise la instituții de credit, pe bază de convenții încheiate între părți. Selectarea instituțiilor de credit se efectuează prin licitație, în baza legislației în vigoare.

(2) Prin conturile prevăzute la alin. (1) se efectuează, fără a se limita la acestea, operațiuni privind datoria publică guvernamentală și fonduri externe nerambursabile.

(3) Disponibilitățile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei și Finanțelor prin plasamente la instituții de credit sau la instituții financiare, în condițiile și utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

(4) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei și Finanțelor, se păstrează în conturi distincte, deschise la instituțiile de credit nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau a împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.

(5) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către acestea prin licitație, în baza legislației în vigoare.

(6) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la Banca Națională a României, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii este stabilită prin convenție. Modificări (1)

(7) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la bănci corespondente, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se stabilește prin convențiile încheiate. Modificări (1)

(8) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților prevăzute la alin. (6) și (7) au următoarele destinații: Modificări (2)

a) dobânzile aferente sumelor provenite din împrumuturi contractate de stat și din alte surse destinate rambursării datoriei publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice contractate în valută;

b) dobânzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de stat, dacă nu au alte destinații stabilite prin acte normative.

(9) Dobânzile încasate pentru disponibilitățile provenite din împrumuturi contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, se utilizează pentru destinațiile prevăzute la alin. (8) lit. a), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație. Modificări (1)

(10) Începând cu anul 2008, prevederile alin. (8) și (9) își încetează aplicabilitatea. Dobânzile încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor la conturile de valută reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Dobânzile aflate în sold la sfârșitul anului 2007 se virează, în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea anului, la bugetul trezoreriei statului, fiind înregistrate ca încasări ale anului 2008. Modificări (1)

(11) Pentru toate operațiunile derulate prin conturile de valută prevăzute la alin. (1) se plătesc comisioane din bugetul trezoreriei statului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Art 1 Definiții
Art 2 Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Art 3 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 4 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 5 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 6 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 7 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 8 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 9 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 10 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 11 Bugetul trezoreriei statului
Art 12 Bugetul trezoreriei statului
Art 13 Bugetul trezoreriei statului
Art 14 Contravenții
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Art II "
;
se încarcă...