Art 11 Bugetul trezoreriei statului | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Bugetul trezoreriei statului -
Art. 11.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, administrează și execută bugetul trezoreriei statului.

(2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri următoarele: Modificări (1)

a) dobânzi pentru: depozitele și plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Națională a României și instituții de credit pe bază de convenții; împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului;

b) dobânzi pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;

c) majorari de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului;

d) comisioane percepute pentru operațiunile și serviciile prestate de către trezoreria statului;

e) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;

f) alte venituri.

(3) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la cheltuieli următoarele: Modificări (1)

a) dobânzi, comisioane și alte speze pentru împrumuturi externe guvernamentale;

b) dobânzi la disponibilități și depozite pe termen;

c) comisioane cuvenite instituțiilor de credit pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat și pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;

d) cheltuieli de funcționare a unităților trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea trezoreriei statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate;

e) cheltuieli de capital pentru unitățile trezoreriei statului; Modificări (1)

f) alte cheltuieli;

g) comisioane percepute la decontarea operațiunilor prin contul curent general al trezoreriei statului de către Banca Națională a României și/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăți.

(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, în structura clasificației bugetare aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor.

(6) Ministerul Economiei și Finanțelor, în funcție de evoluția volumului disponibilităților și al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului și de evoluția nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) prin virări de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului.

(7) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului trezoreriei statului, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate, se reportează în anul următor și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Art 1 Definiții
Art 2 Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Art 3 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 4 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 5 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 6 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 7 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 8 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 9 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 10 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 11 Bugetul trezoreriei statului
Art 12 Bugetul trezoreriei statului
Art 13 Bugetul trezoreriei statului
Art 14 Contravenții
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Art II "
;
se încarcă...