Art 1 Definiții | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Definiții -
Art. 1.
-

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) trezoreria statului - un sistem unitar și integrat prin care statul asigură efectuarea operațiunilor de încasări și plăți privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, și a altor operațiuni ale statului, în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; Jurisprudență

b) cont escrow - cont deschis de instituții publice la institutii de credit, în baza unei înțelegeri între două sau mai multe părți, în care sunt păstrate la dispoziția acestora anumite sume în lei sau în valută, într-o limită și în condiții convenite;

c) bilet la ordin - înscris prin care emitentul se obligă să plătească beneficiarului, la scadență sau la ordinul acestuia, o sumă de bani;

d) avalizare bilet la ordin - procedură prin care se acordă o garanție suplimentară privind asigurarea plății la scadență a sumei înscrise în biletul la ordin;

e) cont corespondent în valută - cont curent deschis de Ministerul Economiei și Finanțelor la o instituție de credit, cu scopul efectuării de operațiuni de încasări, plăți și/sau alte operațiuni în valută.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Art 1 Definiții
Art 2 Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Art 3 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 4 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 5 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 6 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 7 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 8 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 9 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 10 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 11 Bugetul trezoreriei statului
;
se încarcă...