Art 46 Sancțiuni | Lege 202/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Sancțiuni -
Art. 46.
- Modificări (1)

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) - (4), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (3), art. 11-14 și ale art. 15-23.

(2) Discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii, constatată prin același proces-verbal, se sancționează potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către:

a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul contravențiilor constând în încălcarea dispozițiilor art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (3), precum și ale art. 11-14;

b) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în cazul contravențiilor constând în încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(4), precum și ale art. 15-23.

Mergi la:
Art 36 Autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul aplicării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Art 37 Autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul aplicării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Art 38 Autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul aplicării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Art 39 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 40 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 41 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 42 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 43 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 44 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 45 Sancțiuni
Art 46 Sancțiuni
Art 47 Dispoziții finale
Art 48 Dispoziții finale
Art 49 Dispoziții finale
Art IV "
Art II "
Art III "
Art II "

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...