Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive | Ordonanță 11/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive Puneri în aplicare (1)

Art. 17. -

(1) Resursele financiare destinate realizării activităților ANDRAD, prevăzute în PAA aferent Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, se asigură din: Modificări (1)

A. contribuțiile directe anuale ale titularilor de autorizație, prevăzute la art. 16 lit. a), pentru următoarele activități:

a) amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea, modernizarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat și deșeuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonanțe*);

*) Textul lit. a) a fost modificat în anul 2006 prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2006, aprobată prin Legea nr. 26/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006.

b) asigurarea protecției radiologice a populației și mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive;

c) monitorizarea radioactivității mediului în zona depozitelor definitive;

d) informarea și pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării și funcționării acestora;

e) promovarea și diseminarea activităților specifice în domeniul gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, în țară și în străinătate;

f) organizarea de conferințe, grupuri de lucru, seminarii și alte activități similare;

g) dezvoltarea și implementarea programelor sociale pentru comunitățile locale învecinate depozitelor;

h) alte activități necesare depozitării în siguranță a deșeurilor radioactive rezultate din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice deținute de aceștia;

B. bugetul de stat pentru:

a) exploatarea și întreținerea, modernizarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

b) tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor de radiații nucleare și a deșeurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflați în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente;

c) recuperarea, tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor orfane, deșeurilor istorice rezultate din practici trecute și a deșeurilor rezultate din accidente și/sau incidente nucleare;

d) asigurarea protecției radiologice a populației și mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

e) dezvoltarea și implementarea programelor sociale pentru comunitățile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

C. alte surse legale.

(2) Activitățile pentru care se alocă sume de la bugetul statului se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(3) Contribuția anuală a titularilor de autorizație se stabilește pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos;

a) cantitatea de energie electrică și/sau termică generată;

b) volumul și tipul deșeurilor radioactive, în vederea depozitării definitive;

c) tipul și vechimea instalațiilor nucleare și radiologice.

Art. 18. -

Excedentele anuale ale veniturilor proprii rezultate din execuția bugetului ANDRAD se reportează în anul următor și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 11/2003:
Dispoziții generale
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive
Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice
Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare
;
se încarcă...