Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice | Ordonanță 11/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice Puneri în aplicare (1)

Art. 19. -

(1) Resursele financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice se constituie după cum urmează:

a) prin contribuții anuale ale titularilor de autorizație nucleară, în contul ANDRAD, din venituri rezultate din activități comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalațiile nucleare și/sau radiologice, cu excepția celor de cercetare finanțate integral de la bugetul de stat; Modificări (1)

b) în contul titularului de autorizație, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalațiile nucleare și/sau radiologice de cercetare finanțate integral de la bugetul de stat.

(2) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deșeurilor radioactive, și se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, pe bază de studii tehnico-economice.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului și/sau a Ministerului Educației și Cercetării, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.

Art. 20. -

Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de ANDRAD și utilizate de titularii de autorizații nucleare, cu aprobarea ANDRAD și cu avizul consultativ al CNCAN. Modificări (1)

Art. 21. -

Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) trebuie să fie:

a) constituite în cursul perioadei de operare a instalațiilor nucleare și radiologice;

b) disponibile și suficiente pentru a acoperi costul activităților de dezafectare și de gospodărire a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectare, la momentul oportun;

c) folosite exclusiv în scopul pentru care au fost constituite;

d) gestionate în mod transparent.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 11/2003:
Dispoziții generale
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive
Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice
Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare
;
se încarcă...