Marketingul fondurilor de pensii | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL XIV Obligații de transparență CAPITOLUL XVI Depozitarul

CAPITOLUL XV Marketingul fondurilor de pensii

Art. 115. -

(1) Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusă de administrator.

(2) Obținerea acordului de aderare se face de către administrator sau agenți de marketing.

(3) Administratorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea și plata agenților de marketing.

Art. 116. -

(1) Agentul de marketing își desfășoară activitatea în temeiul contractului de mandat încheiat cu administratorul. Modificări (1)

(2) Agentul de marketing are următoarele atribuții:

a) prezintă potențialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii;

b) obține acordul de aderare a participantului la fondul de pensii;

c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, în original, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.

(3) Activitatea agentului de marketing se desfășoară pe bază de comision suportat de administrator.

Art. 117. -

(1) Administratorului, agenților de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:

a) să transmită informații false, înșelătoare sau care pot crea o impresie falsă despre fondul de pensii și administratorul acestuia;

b) să facă afirmații sau previziuni despre evoluția unui fond de pensii altfel decât în forma și modul prevăzute în normele Comisiei;

c) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;

d) să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți.

(2) În situația în care materialele publicitare sunt susceptibile să inducă în eroare, Comisia poate interzice publicarea și distribuirea acestora și obligă la publicarea rectificării în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare. Puneri în aplicare (1)

Art. 118. -

Comisia emite norme privind:

a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) răspunderea administratorului în relația cu agenții de marketing.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...