Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL XIX Răspunderea juridică

CAPITOLUL XX Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 149. -

(1) În termen de 4 luni de la acordarea autorizațiilor administratorilor, Comisia organizează și urmărește desfășurarea și încheierea procedurii de alegere și aderare la fondurile de pensii de către participanți.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea procedurii de alegere, se repartizează din oficiu participanții care nu și-au definit opțiunea la fondurile de pensii.

(3) După definitivarea operațiunii de repartizare din oficiu a participanților la fondurile de pensii, administratorii încep colectarea contribuțiilor. Modificări (1)

Art. 150. -

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia va adera cu amendamente specifice la Protocolul de colaborare încheiat între Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 151. - Modificări (1)

Începând cu data la care un asigurat devine participant la un fond de pensii și plătește contribuție, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se corectează cu raportul dintre contribuția datorată la sistemul public de pensii și contribuția stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 152. -

Prevederile prezentei legi se completează cu:

a) legislația privind societățile comerciale și concurența neloială;

b) legislația privind societatea civilă particulară;

c) legislația privind raporturile de muncă;

d) legislația privind asigurările sociale de stat;

e) legislația privind activitatea bancară;

f) legislația privind tranzacționarea valorilor mobiliare;

g) legislația privind regimul juridic al contravențiilor;

h) legislația privind contenciosul administrativ.

Art. 153. -

Toți solicitanții care au depus documentația de autorizare a constituirii până la termenul stabilit de Comisie și care au obținut autorizație de administrare încep activitatea, inclusiv publicitatea și marketingul, la aceeași dată stabilită prin normele Comisiei.

Art. 154. -

Organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege specială, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 155. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...