Art 81 Autorizarea administratorilor | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea administratorilor -
Art. 81.
-

(1) Comisia retrage autorizația de administrare a administratorului, în una dintre următoarele situații:

a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (2) și (3), art. 65, art. 66 alin. (1) și ale art. 80 alin. (1);

b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minimă a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive;

c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii private; Referințe (1)

d) administratorul nu a început operațiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizației, sau nu și-a exercitat de mai mult de 6 luni activitatea de administrare;

e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;

f) administratorul se află în incapacitate de plată;

g) administratorul nu mai îndeplinește condițiile de funcționare;

h) administratorul nu asigură apărarea corespunzătoare a intereselor participanților și beneficiarilor;

i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;

j) în cazul desfășurării activității în condițiile prevăzute la art. 55 alin. (5), atunci când administratorul nu respectă cerințele stabilite de legislația socială și de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazdă;

k) orice alte situații prevăzute în normele Comisiei.

(2) Decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

(3) Procedura de retragere a autorizației de administrare se stabilește prin normele Comisiei.

(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menționate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins contestația, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 411/2004:
Art 71 Autorizarea administratorilor
Art 72 Autorizarea administratorilor
Art 73 Autorizarea administratorilor
Art 74 Autorizarea administratorilor
Art 75 Autorizarea administratorilor
Art 76 Autorizarea administratorilor
Art 77 Autorizarea administratorilor
Art 78 Autorizarea administratorilor
Art 79 Autorizarea administratorilor
Art 80 Autorizarea administratorilor
Art 81 Autorizarea administratorilor
Art 82 Autorizarea administratorilor
Art 83 Autorizarea administratorilor
Art 84 Autorizarea administratorilor
Art 85 Veniturile administratorului
Art 86 Veniturile administratorului
Art 87 Veniturile administratorului
Art 88 Veniturile administratorului
Art 89 Supravegherea specială
Art 90 Supravegherea specială
Art 91 Supravegherea specială
;
se încarcă...