Art 75 Autorizarea administratorilor | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 74 Autorizarea administratorilor Art 76 Autorizarea administratorilor

CAPITOLUL IX Autorizarea administratorilor -
Art. 75.
-

Comisia aprobă cererea pentru autorizare de constituire dacă constată că sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) proiectul actului constitutiv și planul organizatoric și financiar pentru următorii 5 ani garantează gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii;

b) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

c) calitatea acționarilor și a membrilor propuși de consiliul de administrație și comitetul de direcție garantează gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii;

d) fondatorii, membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment și nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și nu au fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;

e) membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție au onorabilitatea, pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;

f) denumirea administratorului nu este de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;

g) fondatorii fac dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

h) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...