Art 64 Administratorul | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Administratorul -
Art. 64.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Consiliul de administrație decide asupra politicii de investiții și asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum și asupra oricăror alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare avizat de Comisie și prevăzut în legislația în vigoare privind societățile comerciale.

(2) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz, trebuie să îndeplinească condițiile cerute de legislația privind societățile comerciale, precum și următoarele condiții: Modificări (1)

a) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior;

b) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul financiar, bancar sau de asigurări;

c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească.

(3) Cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice.

(4) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz, trebuie să aibă conduită morală și profesională corespunzătoare funcției și să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;

b) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;

c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;

d) să nu aibă cazier judiciar și fiscal.

Mergi la:
Art 54 Conturile participanților
Art 55 Administratorul
Art 56 Administratorul
Art 57 Administratorul
Art 58 Administratorul
Art 59 Administratorul
Art 60 Administratorul
Art 61 Administratorul
Art 62 Administratorul
Art 63 Administratorul
Art 64 Administratorul
Art 65 Administratorul
Art 66 Administratorul
Art 67 Administratorul
Art 68 Administratorul
Art 69 Administratorul
Art 70 Administratorul
Art 71 Autorizarea administratorilor
Art 72 Autorizarea administratorilor
Art 73 Autorizarea administratorilor
Art 74 Autorizarea administratorilor

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...