Art 57 Administratorul | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 56 Administratorul Art 58 Administratorul

CAPITOLUL VIII Administratorul -
Art. 57.
-

(1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde următoarele:

a) administrarea și investirea activelor fondului de pensii; Referințe (1)

b) convertirea contribuțiilor în unități de fond; Referințe (1)

c) plata drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor, conform legii; Referințe (1)

d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii și al unității de fond; Referințe (1)

e) evidența conturilor individuale și actualizarea acestora, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul; Referințe (1)

f) gestionarea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii; Referințe (1)

g) dispunerea efectuării plăților datorate entităților implicate și Comisiei;

h) mandatarea și monitorizarea agenților de marketing ai fondului de pensii;

i) gestionarea relațiilor cu instituțiile implicate;

j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea către Comisie și participanți a situațiilor financiare și a rapoartelor prevăzute de prezenta lege;

k) gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participanții și beneficiarii săi;

l) alte activități prevăzute în normele Comisiei.

(2) Activele și pasivele fiecărui fond de pensii administrat privat sunt organizate, evidențiate și administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestionează același administrator și de contabilitatea proprie administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri și administrator.

(3) Toate activele și pasivele corespunzătoare activității de administrare a fondurilor de pensii sunt restricționate, gestionate și organizate separat de alte activități ale administratorului, fără posibilitatea de transfer.

(4) Activele și pasivele restricționate, gestionate și organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operațiunile legate de fondurile de pensii și activități conexe.

(5) Contabilitatea operațiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile în vigoare. Puneri în aplicare (2)

(6) Comisia elaborează și emite norme și reglementări în domeniul contabilității și în domeniul arhivării, pentru domeniul supravegheat de acesta, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...