Art 32 Participanți | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanți -
Art. 32.
- Puneri în aplicare (2)

(1) O persoană devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie inițiativă sau în urma repartizării sale de către instituția de evidență. Puneri în aplicare (1)

(2) La semnarea actului de aderare participanții sunt informați asupra condițiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce privește: drepturile și obligațiile părților implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice și de altă natură, precum și despre natura și distribuția acestor riscuri.

(3) Este interzisă delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.

(4) Comisia aprobă actul-cadru de aderare al fiecărui fond de pensii, precum și modificările acestuia, dacă sunt întrunite condițiile legale, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul solicitării. Puneri în aplicare (1)

(5) Administratorul transmite instituției de evidență copii de pe actele individuale de aderare, în vederea actualizării Registrului participanților. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 411/2004:
Art 22 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 23 Investițiile fondului de pensii
Art 24 Investițiile fondului de pensii
Art 25 Investițiile fondului de pensii
Art 26 Investițiile fondului de pensii
Art 27 Investițiile fondului de pensii
Art 28 Investițiile fondului de pensii
Art 29 Investițiile fondului de pensii
Art 30 Participanți
Art 31 Participanți
Art 32 Participanți
Art 33 Participanți
Art 34 Participanți
Art 35 Participanți
Art 36 Participanți
Art 37 Participanți
Art 38 Participanți
Art 39 Participanți
Art 40 Participanți
Art 41 Participanți
Art 42 Contribuția la fondul de pensii
;
se încarcă...