Art 28 Investițiile fondului de pensii | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 27 Investițiile fondului de pensii Art 29 Investițiile fondului de pensii

CAPITOLUL IV Investițiile fondului de pensii -
Art. 28.
-

(1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite în:

a) active care, potrivit legii, nu pot fi înstrăinate;

b) active a căror evaluare este incertă, precum și antichități, lucrări de artă, autovehicule și altele asemenea;

c) bunuri imobiliare;

d) acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare emise de administrator;

e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei.

(2) Activele fondului de pensii nu pot fi înstrăinate:

a) administratorului sau auditorului;

b) depozitarului;

c) administratorului special;

d) membrilor Consiliului Comisiei și personalului Comisiei;

e) persoanelor afiliate entităților prevăzute la lit. a)-d);

f) oricăror alte persoane sau entități prevăzute prin normele Comisiei.

(3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se constituie garanția sau se acordă creditul. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...