Art 25 Investițiile fondului de pensii | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Investițiile fondului de pensii -
Art. 25.
-

(1) Cu respectarea dispozițiilor art. 23, administratorul investește în:

a) instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială sau a cărei autorizație nu este retrasă, fără să depășească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

b) titluri de stat emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

c) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autoritățile administrației publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

d) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate din România, statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

e) titluri de stat și alte valori mobiliare, emise de state terțe, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

f) obligațiuni și alte valori mobiliare, tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, emise de autoritățile administrației publice locale din state terțe, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

g) obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate și dacă îndeplinesc cerințele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte țări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

i) alte forme de investiții prevăzute de normele Comisiei.

(2) Investițiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României privind operațiunile valutare.

(3) Comisia poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1), și va emite norme în acest scop. Puneri în aplicare (1)

(4) În funcție de natura emitentului de instrumente financiare în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:

a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-o singură societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia, fără a depăși în total 5%;

b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite în activele unui grup de emitenți și persoanele afiliate lor.

Mergi la:
Art 15 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 16 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 17 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 18 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 19 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 20 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 21 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 22 Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii
Art 23 Investițiile fondului de pensii
Art 24 Investițiile fondului de pensii
Art 25 Investițiile fondului de pensii
Art 26 Investițiile fondului de pensii
Art 27 Investițiile fondului de pensii
Art 28 Investițiile fondului de pensii
Art 29 Investițiile fondului de pensii
Art 30 Participanți
Art 31 Participanți
Art 32 Participanți
Art 33 Participanți
Art 34 Participanți
Art 35 Participanți

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...