Art 140 Răspunderea juridică | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică -
Art. 140.
-

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Administratorul și auditorul financiar răspund față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forță majoră.

(3) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 411/2004:
Art 130 Depozitarul
Art 131 Depozitarul
Art 132 Depozitarul
Art 133 Depozitarul
Art 134 Pensia privată
Art 135 Pensia privată
Art 136 Pensia privată
Art 137 Pensia privată
Art 138 Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie
Art 139 Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie
Art 140 Răspunderea juridică
Art 141 Răspunderea juridică
Art 142 Răspunderea juridică
Art 143 Răspunderea juridică
Art 144 Răspunderea juridică
Art 145 Răspunderea juridică
Art 146 Răspunderea juridică
Art 147 Răspunderea juridică
Art 148 Răspunderea juridică
Art 149 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 150 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...