Art 138 Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie -
Art. 138.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Administratorul trebuie să mențină permanent un volum al provizioanelor tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private administrate.

(2) Administratorul care administrează scheme de pensii private în care sunt prevăzute măsuri de protecție împotriva riscurilor biometrice și/sau garanții cu privire la performanțele investițiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să calculeze și să mențină provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.

(3) Administratorul trebuie să mențină permanent la nivelul fondului un nivel suficient și corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii private administrate.

(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezintă Comisiei și/sau participanților un raport asupra modificărilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice și schimbările survenite în riscurile acoperite.

(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează și se certifică de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislația națională, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei și cu respectarea următoarelor principii:

a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează printr-o evaluare actuarială suficient de prudentă, luându-se în considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor și a contribuțiilor, așa cum reies din prospectul schemei de pensii private a fondului;

b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent și se determină în conformitate cu legislația națională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deținute de fond și randamentul viitor al investițiilor și/sau randamentele obligațiunilor de înaltă calitate ori guvernamentale;

c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ținându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanți și ale schemelor de pensii private, în special de evoluția prevăzută pentru riscurile relevante;

d) metodele și baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exercițiu financiar la altul. Discontinuitățile pot fi justificate de schimbarea legislației, a condițiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.

(6) Comisia poate stabili cerințe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanților.

(7) Comisia poate permite administratorului să mențină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiția realizării unui plan concret și fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele Comisiei.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfășurării activităților în condițiile prevăzute la art. 55 alin. (5).

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 411/2004:
Art 128 Depozitarul
Art 129 Depozitarul
Art 130 Depozitarul
Art 131 Depozitarul
Art 132 Depozitarul
Art 133 Depozitarul
Art 134 Pensia privată
Art 135 Pensia privată
Art 136 Pensia privată
Art 137 Pensia privată
Art 138 Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie
Art 139 Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie
Art 140 Răspunderea juridică
Art 141 Răspunderea juridică
Art 142 Răspunderea juridică
Art 143 Răspunderea juridică
Art 144 Răspunderea juridică
Art 145 Răspunderea juridică
Art 146 Răspunderea juridică
Art 147 Răspunderea juridică
Art 148 Răspunderea juridică
;
se încarcă...