Art 112 Obligații de transparență | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligații de transparență -
Art. 112.
-

(1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investițiile fiecărui fond de pensii.

(2) Comisia elaborează raportul-cadru care trebuie să conțină cel puțin:

a) structura portofoliului de investiții din perioada de raportare;

b) procentul activelor unui fond de pensii investit într-o singură societate comercială sau în fiecare clasă de active ale acesteia;

c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent;

d) modul de transmitere și publicare a acestuia.

(3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administrație ale acestora și altor manageri sau directori ori persoane însărcinate cu controlul acestora să furnizeze informații privind toate aspectele activității sau să le pună la dispoziție toate documentele.

(4) Comisia poate controla relațiile dintre administratori și alți administratori sau societăți comerciale, atunci când administratorul transferă atribuții acestora din urmă, care influențează situația financiară a administratorului ori care sunt relevante pentru o supraveghere eficientă.

(5) Comisia poate obține periodic declarația privind politica de investiții, conturile și rapoartele anuale, precum și toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:

a) rapoarte interne intermediare;

b) evaluări actuariale și previziuni detaliate;

c) studii privind activele și pasivele;

d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiții;

e) dovezi ale plății contribuțiilor conform planificării;

f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.

(6) Comisia poate efectua inspecții la fața locului la sediul administratorului și, dacă este cazul, cu privire la funcțiile externalizate, pentru a verifica dacă activitățile se derulează în conformitate cu normele de control.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 411/2004:
Art 102 Administrarea specială
Art 103 Administrarea specială
Art 104 Administrarea specială
Art 105 Auditorul financiar
Art 106 Auditorul financiar
Art 107 Auditorul financiar
Art 108 Auditorul financiar
Art 109 Auditorul financiar
Art 110 Auditorul financiar
Art 111 Obligații de transparență
Art 112 Obligații de transparență
Art 113 Obligații de transparență
Art 114 Obligații de transparență
Art 115 Marketingul fondurilor de pensii
Art 116 Marketingul fondurilor de pensii
Art 117 Marketingul fondurilor de pensii
Art 118 Marketingul fondurilor de pensii
Art 119 Depozitarul
Art 120 Depozitarul
Art 121 Depozitarul
Art 122 Depozitarul
;
se încarcă...