Art 111 Obligații de transparență | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligații de transparență -
Art. 111.
-

(1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent.

(2) Administratorul pune raportul anual la dispoziția oricărei persoane care solicită dobândirea calității de participant.

(3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziția Comisiei și a oricărui participant la un fond de pensii.

(4) Raportul anual conține următoarele informații cu privire la administrator și la fondul de pensii administrate privat pe care le administrează:

a) componența consiliului de administrație și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;

b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;

c) denumirea și sediul depozitarului;

d) informații cu privire la situația financiară a fondului de pensii;

e) orice alte informații cerute de normele Comisiei.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 411/2004:
Art 101 Administrarea specială
Art 102 Administrarea specială
Art 103 Administrarea specială
Art 104 Administrarea specială
Art 105 Auditorul financiar
Art 106 Auditorul financiar
Art 107 Auditorul financiar
Art 108 Auditorul financiar
Art 109 Auditorul financiar
Art 110 Auditorul financiar
Art 111 Obligații de transparență
Art 112 Obligații de transparență
Art 113 Obligații de transparență
Art 114 Obligații de transparență
Art 115 Marketingul fondurilor de pensii
Art 116 Marketingul fondurilor de pensii
Art 117 Marketingul fondurilor de pensii
Art 118 Marketingul fondurilor de pensii
Art 119 Depozitarul
Art 120 Depozitarul
Art 121 Depozitarul
;
se încarcă...