Administrarea specială | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL XI Supravegherea specială CAPITOLUL XIII Auditorul financiar

CAPITOLUL XII Administrarea specială Puneri în aplicare (1)

Art. 96. -

(1) Administrarea specială are drept scop exercitarea responsabilității fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii și de a limita pierderile în vederea protejării drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor.

(2) Administrarea specială se instituie în cazul suspendării sau retragerii autorizației de administrare, precum și în cazul retragerii autorizației fondului de pensii.

Art. 97. -

În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de suspendare sau de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației fondului de pensii, Comisia notifică administratorul cu privire la suspendarea sau retragerea autorizației și solicită oferte celorlalți administratori autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea în administrare temporară a fondurilor de pensii și a prospectelor schemei de pensii private.

Art. 98. -

(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare temporară.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Comisia selectează administratorii dintre ofertele primite.

(3) Principalele criterii de selecție a ofertelor constau în performanța administratorilor, politica investițională și nivelul cheltuielilor legate de administrare.

Art. 99. -

(1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 98 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii.

(2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 98 alin. (1), dintre administratorii autorizați.

(3) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia anunță public participanții fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 100. -

După efectuarea repartizării, Comisia notifică administratorul special desemnat cu privire la noul administrator al fondului de pensii ales de participant, la care trebuie transferat activul personal al acestuia într-un termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.

Art. 101. -

Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de pensii, inclusiv contribuțiile primite în această perioadă într-un termen de până la 12 luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales.

Art. 102. -

În situația în care, la sfârșitul termenului prevăzut la art. 99 alin. (3), participanții nu au ales un alt fond de pensii, Comisia îi repartizează la alți administratori, în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 98 alin. (3).

Art. 103. -

(1) Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

(2) Anunțul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum și administratorul special desemnat se publică de Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în două cotidiene centrale.

Art. 104. -

Comisia emite norme privind:

a) criteriile de selectare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;

b) atribuțiile administratorului special;

c) procedura de administrare a fondului de pensii până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii instanței de contencios administrativ competente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...