Parlamentul României

Legea nr. 52/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127 din 12 noiembrie 2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 13 noiembrie 2007, cu următoarea modificare:

- La articolul 21, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 19, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.

(3) În cazul dizolvării prevăzute de art. 20, lichidatorii vor fi numiți de către membrii GECT, prin hotărârea de dizolvare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 martie 2008.

Nr. 52.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...