Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 88.
-

(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor județului, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:

Numărul locuitorilor județului Numărul consilierilor
- până la 350.000 30
- între 350.001-500.000 32
- între 500.001-650.000 34
- peste 650.000 36

(2) Consiliul județean ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu președintele consiliului județean, care are drept de vot și conduce ședințele acestuia."

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Art 90 "
Art 92 "
Art 95 "
Art 97^1 "
Art 99 "
Art 100 "
Art 100^1 "
Art 78 Modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
Art 25 "
Art 26 "
Art 88 "
Art 101 "
Art 102^1 "
Art 108 "
Art 79 Modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Art 13 "
Art 18 "
Art 80 Modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Art 81 Modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Art 82 Modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
;
se încarcă...