Cumpără forma actualizată
  •  

Alegerea Camerei Deputaților și a Senatului - Autoritatea Electorală Permanentă -
Art. 63.
- Doctrină (1)

(1) Autoritatea Electorală Permanentă este o instituție administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competență generală, care asigură aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispozițiilor legale privind organizarea și desfășurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter național sau local. Autoritatea Electorală Permanentă urmărește și sprijină dotarea secțiilor de votare cu logistica necesară, precum și realizarea operațiunilor specifice în intervalul dintre două perioade electorale. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În înțelesul prezentului titlu, perioada electorală este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunoștință publică a zilei alegerilor și se încheie odată cu comunicarea oficială a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoștință publică a zilei alegerilor și data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfășurarea efectivă a votării, numărarea și centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor și publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un președinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de secretar de stat.

(4) Președintele este numit prin hotărâre adoptată în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalitățile cu pregătire și experiență în domeniul juridic sau administrativ. Este numit președinte candidatul care întrunește majoritatea voturilor deputaților și senatorilor.

(5) Președintele este ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de secretar de stat, unul numit de Președintele României, iar celălalt de primul-ministru.

(6) Președintele si vicepreședinții nu pot fi membri ai unui partid politic.

(7) Mandatul președintelui și mandatele vicepreședinților Autorității Electorale Permanente sunt de câte 8 ani și pot fi reînnoite o singură dată.

(8) Mandatul președintelui sau vicepreședinților încetează în următoarele situații:

a) expirarea mandatului;

b) demisie;

c) revocare;

d) deces.

(9) Președintele și vicepreședinții pot fi revocați din funcție, pentru motive temeinice, de către autoritățile care i-au numit.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, își aprobă proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetului de stat, și îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului.

(11) Președintele Autorității Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, președintele emite ordine.

(12) Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general numit de primul-ministru pe bază de concurs, în condițiile legii.

(13) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre vicepreședinți stabilit prin ordin.

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    În România, conform art. 62-63 și art. 65 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și aSenatului, modificată și completată, oastfel de activitate nu poate fi realizată decât de Autoritatea Electorală Permanentă, dar pentru care trebuie prevăzută oastfel de obligație într-o reglementare viitoare. Potrivit art. 62 din Lege, „În scopul asigurării condițiilor logistice necesare aplicării întocmai adispozițiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum și acondițiilor corespunzătoare pentru buna desfășurare aoperațiunilor electorale, funcționează Autoritatea Electorală Permanentă”. Conform art. 63 din Lege, „(1) Autoritatea Electorală Permanentă este oinstituție administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competență generală, care asigură aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, adispozițiilor legale privind organizarea și desfășurarea alegerilor sau aaltor consultări cu caracter național sau local. Autoritatea Electorală Permanentă urmărește și sprijină dotarea secțiilor de votare cu logistica necesară, precum și realizarea operațiunilor specifice în intervalul dintre două perioade electorale. (2) În înțelesul prezentei legi, perioada electorală este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunoștință publică azilei alegerilor și se încheie odată cu comunicarea oficială arezultatelor scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoștință publică azilei alegerilor și data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfășurarea efectivă avotării, numărarea și centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor și publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I”, iar atribuțiile sale se exercită doar „în intervalul dintre două perioade electorale” [art. 65 alin. (1) teza I din Legea nr. 35/2008, modificată și completată]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Art 53 Contravenții și infracțiuni
Art 54 Contravenții și infracțiuni
Art 55 Contravenții și infracțiuni
Art 56 Contravenții și infracțiuni
Art 57 Contravenții și infracțiuni
Art 58 Contravenții și infracțiuni
Art 59 Contravenții și infracțiuni
Art 60 Contravenții și infracțiuni
Art 61 Contravenții și infracțiuni
Art 62 Autoritatea Electorală Permanentă
Art 63 Autoritatea Electorală Permanentă
Art 64 Autoritatea Electorală Permanentă
Art 65 Autoritatea Electorală Permanentă
Art 66 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 67 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 71 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 72 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 73 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Sistemul electoral în România postcomunistă
Sistemul electoral în România postcomunistă
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...