Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 54.
-

Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului București, precum și pentru președinții consiliilor județene."

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Art 74 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 75 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 76 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 77 Modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Art 1 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 14 "
Art 44 "
Art 47 "
Art 54 "
Art 90 "
Art 92 "
Art 95 "
Art 97^1 "
Art 99 "
Art 100 "
Art 100^1 "
Art 78 Modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
Art 25 "
Art 26 "
;
se încarcă...