Alegerea Camerei Deputaților și a Senatului - Candidaturile -
Art. 29.
- Jurisprudență

(1) În fiecare colegiu uninominal, fiecare competitor electoral poate avea doar o singură propunere de candidatură.

(2) Un candidat poate reprezenta un singur competitor electoral într-un singur colegiu uninominal.

(3) Propunerile de candidați se depun la birourile electorale de circumscripție care funcționează la nivelul la care sunt aleși candidații respectivi, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.

(4) Propunerea de candidatură făcută de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, în condițiile art. 9 alin. (11) se depune la Biroul Electoral Central.

(5) La depunerea candidaturilor, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidat independent trebuie să facă dovada constituirii unui depozit, în contul Autorității Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii minime brute pe țară pentru fiecare candidat. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Doctrină (1)

(6) Pentru constituirea depozitelor, Autoritatea Electorală Permanentă va deschide câte un cont în fiecare județ, respectiv pentru municipiul București. Pentru circumscripția electorală nr. 43 contul se deschide în municipiul București. Modificări (1), Referințe (1)

(7) Depozitul se restituie în termen de 14 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor alegerilor organizate în circumscripția electorală, numai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care obțin un număr de voturi egal cu cel puțin 2% din voturile valabil exprimate la nivel național. Depozitul se restituie și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care ating pragul electoral, care obțin un mandat de deputat din partea acestor organizații în condițiile prezentului titlu. Depozitul se restituie și candidaților independenți care obțin cel puțin 20% din voturile valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat. Sumele care nu se restituie se fac venit la bugetul de stat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

(8) Propunerile de candidați se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri conform prezentului titlu, sub semnătura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidaților independenți, pe baza listei susținătorilor.

(9) În cazul alianțelor politice și al alianțelor electorale, propunerile de candidați vor fi semnate de conducerile fiecărui partid din alianță.

(10) Propunerile de candidatură trebuie să cuprindă circumscripția electorală și colegiul uninominal în care candidează, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, locul și data nașterii, ocupația, profesia, iar în cazul alianțelor politice, partidul care i-a propus, cât și apartenența politică a candidaților. Nu sunt permise candidaturi independente pentru partide politice, alianțe politice sau electorale. Modificări (2)

(11) Propunerile de candidați vor fi însoțite de declarațiile de acceptare a candidaturii, semnate și datate de candidați, precum și de declarația de avere și declarația de interese ale fiecărui candidat.

(12) Declarația de acceptare a candidaturii va cuprinde circumscripția electorală și colegiul uninominal în care candidează, numele, prenumele, codul numeric personal, partidul politic sau alianța care l-a propus, profesia, ocupația și apartenența politică a candidatului, consimțământul expres al acestuia de a candida pentru funcția respectivă, precum și precizarea că întrunește condițiile prevăzute de lege pentru a candida.

(13) Toți candidații născuți înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declarație pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenența sau neapartenența la securitate ca poliție politică.

(14) O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscripție electorală, iar în cadrul acesteia, pentru un singur colegiu uninominal. Excepție fac persoanele care candidează fiind propuse de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale în conformitate art. 9 alin. (11).

(15) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 37 din Constituția României, republicată, pentru a fi alese.

(16) Nu pot candida, în circumscripțiile electorale constituite în unitățile administrativ-teritoriale în care își exercită sau și-au exercitat funcțiile în ultimele 60 de zile anterioare datei alegerilor, prefecții, subprefecții și conducătorii serviciilor publice ale ministerelor și ale celorlalte autorități guvernamentale, deconcentrate în aceste unități administrativ-teritoriale. Modificări (2), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    - necesitatea constituirii unui depozit, în contul Autorității Electorale Permanente, cu ovaloare de 5 salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat. Fiecare competitor electoral trebuie să facă dovada constituirii acestui depozit, la data depunerii candidaturii [art. 29 alin. (5) din Legea electorală]. Oasemenea regulă readuce în discuție problema constituirii unor astfel de depozite reprezintă un cens de avere sau ocondiție de îndeplinit pentru aputea candida. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Art 19 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 20 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 21 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 22 Registrul electoral
Art 23 Registrul electoral
Art 24 Registrul electoral
Art 25 Listele electorale
Art 26 Listele electorale
Art 27 Listele electorale
Art 28 Cărțile de alegător
Art 29 Candidaturile
Art 30 Candidaturile
Art 31 Candidaturile
Art 32 Candidaturile
Art 33 Candidaturile
Art 34 Buletinele de vot și ștampilele de vot
Art 35 Buletinele de vot și ștampilele de vot
Art 36 Buletinele de vot și ștampilele de vot
Art 37 Campania electorală
Art 38 Campania electorală
Art 39 Campania electorală
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...