Registrul electoral, listele electorale și cărțile de alegător - Listele electorale -
Art. 26.
-

(1) Listele electorale permanente pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe teritoriul național se întocmesc de către primarul comunei, orașului sau municipiului ori al sectorului municipiului București, după caz, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral și comunicate primarului de către biroul teritorial al Autorității Electorale Permanente care funcționează la nivelul județului pe teritoriul căruia se află localitatea. Listele electorale permanente ce cuprind cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate se întocmesc de către Autoritatea Electorală Permanentă și vor sta la baza delimitării secțiilor de votare ce vor fi organizate în străinătate. Modificări (2)

(2) Listele electorale permanente se întocmesc pe localități și cuprind pe toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite.

(3) Listele electorale permanente se întocmesc la comune, pe sate și, după caz, străzi, iar la orașe, municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi și, după caz, blocuri.

(4) Listele electorale permanente vor cuprinde, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele și prenumele, domiciliul acestora, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, seria și numărul cărții de alegător, numărul circumscripției electorale pentru fiecare tip de scrutin, sau, după caz, al colegiului uninominal și numărul secției de votare. Doctrină (1)

(5) Listele electorale permanente se întocmesc în 3 exemplare oficiale, se semnează de primar și de secretarul unității administrativ-teritoriale și se păstrează în 3 registre speciale cu file detașabile, din care unul de secretarul unității administrativ-teritoriale, unul de judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite și unul de Autoritatea Electorală Permanentă. Modificări (1)

(6) Listele electorale se întocmesc și se fac publice până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor. Modificări (1)

(7) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din liste se fac la primarul localității sau la reprezentanța diplomatică, aceasta fiind obligată să se pronunțe, prin dispoziție, în cel mult 3 zile de la înregistrare. Modificări (1)

(8) Contestațiile împotriva dispozițiilor date se depun în termen de 5 zile de la comunicare și se soluționează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul. Pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara țării contestațiile se depun la Tribunalul București. Modificări (1), Doctrină (1)

(9) Primarul sau membrul desemnat al reprezentanțelor diplomatice este obligat să comunice judecătoriei și Autorității Electorale Permanente orice modificare în listele electorale. Modificări (2)

(10) Două copii ale exemplarului oficial al listei electorale permanente păstrat de secretarul unității administrativ-teritoriale sau la sediul misiunii diplomatice, conform art. 20 lit. a), vor fi înaintate birourilor electorale ale secțiilor de votare, prin grija primarului sau a unei persoane desemnate de șeful misiunii diplomatice, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora.

(11) Modificările intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electorale permanente se comunică judecătoriei și biroului electoral al secției de votare în termen de 24 de ore. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    Listele electorale permanente se întocmesc, în trei exemplare oficiale, de către primarii comunelor, orașelor sau ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrative ale municipiilor, pe localități, pe străzi și, după caz, pe blocuri, pe baza datelor cuprinse în Registrul electoral, comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă și se păstrează în trei registre speciale cu file detașabile, de judecătorie, de secretarul unității administrativ-teritoriale și de Autoritatea Electorală Permanentă. Aceste liste sunt semnate de primar, de secretarul unității administrativ-teritoriale în cauză, de șeful serviciului public comunitar județean de evidență apersoanelor și de șeful Centrului Teritorial de Administrare aBazelor de Date privind Evidența Populației și îi cuprind, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea electorală, pe toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care au fost întocmite listele, individualizați în ordinea numărului imobilului locuit de alegător prin: nume și prenume; cod numeric personal; domiciliu; denumirea, seria și numărul actului de identitate și ale cărții de alegător, precum și numărul circumscripției electorale pentru fiecare tip de scrutin sau, după caz, al colegiului uninominal și numărul secției de votare. Fiecare alegător este înscris pe o singură listă permanentă, reglementându-se astfel principiul unicității înscrierii, pe criteriul domiciliului, înscrierea fiind obligatorie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Art 16 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 17 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 18 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 19 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 20 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 21 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 22 Registrul electoral
Art 23 Registrul electoral
Art 24 Registrul electoral
Art 25 Listele electorale
Art 26 Listele electorale
Art 27 Listele electorale
Art 28 Cărțile de alegător
Art 29 Candidaturile
Art 30 Candidaturile
Art 31 Candidaturile
Art 32 Candidaturile
Art 33 Candidaturile
Art 34 Buletinele de vot și ștampilele de vot
Art 35 Buletinele de vot și ștampilele de vot
Art 36 Buletinele de vot și ștampilele de vot
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...