Registrul electoral, listele electorale și cărțile de alegător - Registrul electoral -
Art. 22.
-

(1) Registrul electoral reprezintă o bază de date centralizată în care sunt înscriși toți cetățenii români, inclusiv cei cu domiciliul în străinătate, care au împlinit vârsta de 18 ani, cu drept de vot. Înregistrarea cetățenilor cu domiciliul în străinătate se va face pe baza evidenței existente la Direcția generală de pașapoarte din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, utilizate la eliberarea pașapoartelor de tip CRDS. Modificări (2)

(2) Registrul electoral pentru cetățenii români cu domiciliul în România este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate, pe țări și localități.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă întocmește, păstrează și actualizează în permanență, până la data de 31 martie a fiecărui an, Registrul electoral. La nivelul fiecărui județ și sector al municipiului București, Registrul electoral care cuprinde alegătorii cu domiciliul sau reședința pe teritoriului unității administrativ-teritoriale este păstrat și actualizat de către biroul teritorial al Autorității Electorale Permanente. Modificări (1)

(4) Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, precum și Direcția generală de pașapoarte din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative pun la dispoziția Autorității Electorale Permanente datele și informațiile necesare întocmirii și actualizării Registrului electoral.

(5) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător sunt următoarele: Modificări (1)

a) data nașterii;

b) codul numeric personal;

c) țara în care își are domiciliul sau reședința;

d) adresa de domiciliu;

e) adresa de reședință;

f) seria și numărul cărții de alegător;

g) seria și numărul actului de identitate.

(6) Odată înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu, alegătorul poate să adreseze Autorității Electorale Permanente o cerere pentru înscrierea sa cu adresa de reședință.

(7) Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, precum și cetățenii români cu domiciliul în țară aflați temporar în străinătate, la cererea lor, se înscriu în Registrul electoral cu datele corespunzătoare ultimei adrese de domiciliu sau de reședință.

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Art 12 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 13 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 14 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 15 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 16 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 17 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 18 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 19 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 20 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 21 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 22 Registrul electoral
Art 23 Registrul electoral
Art 24 Registrul electoral
Art 25 Listele electorale
Art 26 Listele electorale
Art 27 Listele electorale
Art 28 Cărțile de alegător
Art 29 Candidaturile
Art 30 Candidaturile
Art 31 Candidaturile
Art 32 Candidaturile
;
se încarcă...