Art 18 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare | Lege 35/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alegerea Camerei Deputaților și a Senatului - Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare -
Art. 18.
- Referințe (2)

(1) Pentru organizarea alegerii Camerei Deputaților și a Senatului se înființează Registrul secțiilor de votare, administrat de către Autoritatea Electorală Permanentă, cuprinzând delimitarea și numerotarea secțiilor de votare de pe teritoriul României. Modificări (1)

(2) În cadrul localităților delimitarea secțiilor de votare se stabilește de primarii comunelor, orașelor, municipiilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefecții și cu direcțiile județene ale Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor. Modificări (2)

(3) Numerotarea secțiilor de votare se stabilește la nivelul fiecărei circumscripții electorale, începând cu localitatea reședință de județ și continuând cu cele din municipii, celelalte orașe și apoi din comune în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege. Modificări (2), Referințe (1)

(4) Prefecții comunică Autorității Electorale Permanente, pentru înregistrarea în Registrul secțiilor de votare, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare de la nivelul circumscripției electorale. Modificări (1)

(5) Secțiile de votare rămân fixe, cu excepția modificărilor ce necesită actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităților administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităților, se comunică de îndată Autorității Electorale Permanente. Modificări (1)

(6) Secțiile de votare se organizează după cum urmează: Modificări (1)

a) în localitățile cu populație de peste 1.500 de locuitori, câte o secție de votare la 1.000 -1.500 de locuitori;

b) în localitățile cu populație sub 1.500 locuitori, o singură secție de votare;

c) se pot organiza secții de votare și în satele sau grupele de sate cu populație până la 1.000 de locuitori, situate la o distanță mai mare de 3 km față de sediul secției de votare din reședința comunei.

(7) Primarii și secretarii comunelor, orașelor sau municipiilor, precum și Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor vor asigura toate datele, informațiile și sprijinul necesar pentru îndeplinirea de către prefecți a obligațiilor prevăzute la alin. (5). Reviste (1)

(8) Pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe secții de votare pentru alegătorii care au domiciliul în străinătate. În afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (1) pot fi organizate, cu acordul guvernului din țara respectivă, secții de votare și în alte localități decât cele în care își au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare. Alegătorii care au domiciliul într-un alt stat decât România își exercită dreptul de vot la una din secțiile de votare din acea țară în care își au domiciliul, constituite în condițiile prezentului titlu. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 11 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 12 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 13 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 14 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 15 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 16 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 17 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 18 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 19 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 20 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 21 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 22 Registrul electoral
Art 23 Registrul electoral
Art 24 Registrul electoral
Art 25 Listele electorale
Art 26 Listele electorale
Art 27 Listele electorale
Art 28 Cărțile de alegător
Reviste:
Considerații cu referire la o posibilă stare de incompatibilitate a secretarilor unităților administrativ-teritoriale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...