Parlamentul României

Legea nr. 177/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări:

1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Se acordă un spor pentru condiții vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, personalului contractual care desfășoară activitate în cadrul autorităților și instituțiilor publice în care funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători pentru comunicații, instalații de microunde, instalații de curenți de înaltă frecvență și stații de bruiaj."

2. La anexa nr. Ia capitolul II litera B, nr. crt. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
"10. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 520 845"

3. La anexa nr. IIa capitolul I litera c), nr. crt. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
"20. Referent, inspector; debutant M 510 -"

4. La anexa nr. Ib capitolul II litera B, nr. crt. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

- lei -
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
"10. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 544 884 574 933"

5. La anexa nr. IIb capitolul I litera c), nr. crt. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

- lei -
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
"20. Referent, inspector; debutant M 540 - 563 -"

6. La anexa nr. IV/10b punctul 3 litera b), nr. crt. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

- lei -
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
"4. Dispecer operațiuni zbor M + curs de calificare
I 554 717 602 878
II 544 656 597 757
III 542 607 585 673
debutant 540 - 569 -"

7. La anexa nr. V/2b, NOTA se modifică și va avea următorul cuprins:

"

NOTĂ:

1. În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice încadrarea șoferilor se face ținându-se seama de importanța activității și de autovehiculul pe care îl deservesc.

2. Șoferii din administrația publică centrală beneficiază de majorarea salariului de bază cu 20%."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
EUGEN NICOLICEA DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 10 octombrie 2008.

Nr. 177.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...