Art 9^1 " | Lege 125/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 125/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 91.
-

(1) Se interzice autorităților administrației publice centrale să dezvolte sisteme informatice sau să achiziționeze servicii informatice pentru dezvoltarea acestor sisteme, susceptibile de a furniza servicii publice prin mijloace electronice de natura celor furnizate prin intermediul sistemelor informatice operate de ASSI.

(2) Înainte de inițierea oricărei proceduri de atribuire ce are ca obiect achiziția de servicii sau echipamente informatice destinate asigurării interoperabilității cu Sistemul Electronic Național, autoritățile administrației publice centrale au obligația de a solicita ASSI formularea de observații asupra cerințelor tehnice care pot afecta compatibilitatea cu sistemele informatice componente ale Sistemului Electronic Național, cuprinse în proiectele de caiete de sarcini aferente procedurilor sus-menționate. Observațiile formulate de ASSI au caracter obligatoriu pentru autoritățile contractante prevăzute la alin. (1), acestea având obligația de a le introduce în caietele de sarcini.

(3) Normele metodologice privind procedura de aplicare a activității prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) În scopul asigurării interoperabilității dintre autoritățile administrației publice centrale și Sistemul Electronic Național, instituțiile publice care dețin registre electronice vor asigura, în condițiile legii, accesul electronic al ASSI la informațiile necesare asigurării interoperabilității cu Sistemul Electronic Național cuprinse în aceste registre, pentru utilizare în vederea construirii și operării aplicațiilor de guvernare electronică, precum și a aplicării procedurii electronice. Accesul ASSI se realizează pe bază de protocoale-cadru încheiate cu autoritățile administrației publice centrale.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 20.000 de lei la 100.000 de lei.

(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere în asigurarea accesului, conform procedurii stabilite prin protocol între instituțiile implicate.

(7) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (5) și (6), precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se fac de personalul ASSI special împuternicit în acest sens.

(8) Contravențiilor prevăzute la alin. (5) și (6) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Acesta este un fragment din Legea nr. 125/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 125/2008:
Articol unic
Art 1 "
Art 4 "
Art 9^1 "
Art 10 "
;
se încarcă...