Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - CSSPP

Hotărârea nr. 24/2008 pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societății de administrare a investițiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 mai 2008 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Normă 12/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. a) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 3, art. 15 alin. (3), (4), (5) și (7) și ale art. 20 alin. (2) și (4) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Se aprobă Norma nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societății de administrare a investițiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. -

Direcția reglementare împreună cu Direcția secretariat și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 30 aprilie 2008.

Nr. 24.

ANEXĂ

NORMA Nr. 12/2008
privind nivelul minim al capitalului social necesar societății de
administrare a investițiilor pentru administrarea de
fonduri de pensii facultative

;
se încarcă...