Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - CSSPP

Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea Normei nr. 15/2008 pentru modificarea și completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societății de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative și al unui fond de pensii administrat privat

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2008 până la 28 decembrie 2008, fiind abrogat prin Hotărâre 44/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) și f) și ale art. 24 lit. a) și o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Se aprobă Norma nr. 15/2008 pentru modificarea și completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societății de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative și al unui fond de pensii administrat privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. -

Direcția reglementare împreună cu Direcția secretariat și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 9 iunie 2008.

Nr. 28.

ANEXĂ

NORMA NR. 15/2008
pentru modificarea și completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea
societății de pensii ca administrator al fondurilor de
pensii facultative și al unui fond de pensii administrat privat

;
se încarcă...