Guvernul României

Hotărârea nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Modificări (30), Referințe (17), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 10 iulie 2008.

În vigoare de la 15 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 232 și 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Reviste (1)

(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B și C. Sublista C are în componență secțiunile C1, C2 și C3. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista A este de 90% din prețul de referință, al celor din sublista B este de 50% din prețul de referință, iar al celor din sublista C este de 100% din prețul de referință pentru secțiunile C1 și C3. Modificări (1)

(2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naționale de sănătate, se suportă la nivelul prețului de decontare.

(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C, care se utilizează în unități sanitare cu paturi, pe perioada spitalizării pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum și pentru bolnavii cuprinși în programele naționale de sănătate se suportă la un preț care nu poate depăși prețul de decontare. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B și secțiunile C1 și C3 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. Modificări (1)

(2) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor tehnice de realizare a acestora.

Art. 4. - Jurisprudență

În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) și norme metodologice privind implementarea acestora.

Art. 5. - Modificări (1)

Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și prețul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, care va intra în vigoare la data de 15 iulie 2008.

Art. 6. -

Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

București, 9 iulie 2008.

Nr. 720.

ANEXĂ Jurisprudență

SUBLISTA A
DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință

Nr. DCI COD ATC
1 Ranitidinum A02BA02
2 Famotidinum A02BA03
3 Nizatidinum A02BA04
4 Omeprazolum A02BC01
5 Lansoprazolum A02BC03
6 Mebeverinum A03AA04
7 Trimebutinum A03AA05
8 Papaverini hydrochloridum A03AD01
9 Metoclopramidum A03FA01
10 Domperidonum A03FA03
11 Acidum ursodeoxycholicum* A05AA02
12 Lactulosum A06AD11
13 Nystatinum A07AA02
14 Sulfasalazinum A07EC01
15 Mesalazinum** A07EC02
16 Acenocoumarolum B01AA07
17 Ticlopidinum1 B01AC05
18 Phytomenadionum B02BA01
19 Ferrosi sulfas B03AA07
20 Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat B03AB05
21 Combinații (ferrosi sulfas+acidum ascorbicum) B03AEN1
22 Acidum folicum B03BB01
23 Digoxinum C01AA05
24 Chinidini sulfas C01BA01
25 Propafenonum C01BC03
26 Amiodaronum C01BD01
27 Nitroglycerinum C01DA02
28 Isosorbidi dinitras C01DA08
29 Isosorbidi mononitras C01DA14
30 Alprostadilum (concentrație 20 mcg***) C01EA01
31 Trimetazidinum C01EB15
32 Methyldopum C02AB01
33 Clonidinum C02AC01
34 Doxazosinum C02CA04
35 Hydrochlorothiazidum C03AA03
36 Indapamidum C03BA11
37 Furosemidum C03CA01
38 Spironolactonum C03DA01
39 Combinații (spironolactonum+furosemidum) C03EB01
40 Pentoxifyllinum (concentrație >= 400 mg) C04AD03
41 Propranololum C07AA05
42 Sotalolum C07AA07
43 Metoprololum C07AB02
44 Atenololum C07AB03
45 Betaxololum C07AB05
46 Bisoprololum C07AB07
47 Carvedilolum C07AG02
48 Amlodipinum C08CA01
49 Felodipinum C08CA02
50 Nifedipinum (forma retard) C08CA05
51 Verapamilum C08DA01
52 Diltiazemum C08DB01
53 Captoprilum C09AA01
54 Enalaprilum C09AA02
55 Lisinoprilum C09AA03
56 Ramiprilum C09AA05
57 Quinaprilum C09AA06
58 Fosinoprilum C09AA09
59 Combinații (enalaprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA02
60 Combinații (ramiprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA05
61 Losartanum C09CA01
62 Simvastatinum C10AA01
63 Lovastatinum C10AA02
64 Pravastatinum C10AA03
65 Fenofibratum C10AB05
66 Miconazolum D01AC02
67 Bifonazolum D01AC10
68 Aciclovirum D06BB03
69 Hydrocortisonum D07AA02
70 Betamethasonum D07AC01
71 Miconazolum G01AF04
72 Ergometrinum G02AB03
73 Testosteronum* G03BA03
74 Estradiolum* G03CA03
75 Doxazosinum G04CAN1
76 Methylprednisolonum (forma injectabilă)* H02AB04
77 Prednisonum H02AB07
78 Hydrocortisonum* H02AB09
79 Doxycyclinum J01AA02
80 Amoxicillinum J01CA04
81 Phenoxymethylpenicillinum J01CE02
82 Benzathini benzylpenicillinum J01CE08
83 Oxacillinum J01CF04
84 Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma orală) J01CR02
85 Cefalexinum J01DB01
86 Cefadroxilum J01DB05
87 Cefuroximum (forma orală) J01DC02
88 Cefaclorum J01DC04
89 Cefiximum J01DD08
90 Sulfamethoxazolum+trimethoprimum J01EE01
91 Erythromycinum J01FA01
92 Clarithromycinum J01FA09
93 Ofloxacinum (forma orală) J01MA01
94 Ciprofloxacinum (forma orală) J01MA02
95 Pefloxacinum (forma orală) J01MA03
96 Norfloxacinum J01MA06
97 Acidum nalidixicum J01MB02
98 Metronidazolum J01XD01
99 Tinidazolum J01XD02
100 Ketoconazolum J02AB02
101 Fluconazolum J02AC01
102 Aciclovirum J05AB01
103 Aminoglutethimidum L02BG01
104 Indometacinum M01AB01
105 Diclofenacum M01AB05
106 Ketorolacum tromethamin M01AB15
107 Aceclofenacum M01AB16
108 Tenoxicamum M01AC02
109 Meloxicamum M01AC06
110 Ketoprofenum M01AE03
111 Tetrazepamum M03BX07
112 Allopurinolum* M04AA01
113 Colchicinum M04AC01
114 Pentazocinum N02AD01
115 Tramadolum N02AX02
116 Sumatriptanum* N02CC01
117 Carbamazepinum N03AF01
118 Gabapentinum N03AX12
119 Haloperidolum N05AD01
120 Diazepamum N05BA01
121 Medazepamum* N05BA03
122 Lorazepamum* N05BA06
123 Bromazepamum* N05BA08
124 Alprazolamum* N05BA12
125 Nitrazepamum N05CD02
126 Zopiclonum* N05CF01
127 Zolpidemum* N05CF02
128 Clomipraminum* N06AA04
129 Amitriptylinum* N06AA09
130 Doxepinum* N06AA12
131 Fluoxetinum* N06AB03
132 Citalopramum** N06AB04
133 Paroxetinum* N06AB05
134 Sertralinum* N06AB06
135 Fluvoxaminum* N06AB08
136 Mianserinum* N06AX03
137 Mirtazapinum* N06AX11
138 Venlafaxinum** N06AX16
139 Neostigmini bromidum N07AA01
140 Metronidazolum P01AB01
141 Tinidazolum P01AB02
142 Albendazolum P02CA03
143 Levamisolum P02CE01
144 Salbutamolum R03AC02
145 Beclometasonum* R03BA01
146 Budesonidum* R03BA02
147 Ipratropii bromidum* R03BB01
148 Salbutamolum R03CC02
149 Theophyllinum (forma retard) R03DA04
150 Codeinum R05DA04
151 Chlorphenaminum R06AB04
152 Cetirizinum R06AE07
153 Ketotifenum R06AX17
154 Ciprofloxacinum S01AX13
155 Diclofenacum S01BC03
156 Combinații (cloramphenicolum+bethametasonum) S01CA05

Modificări (4)

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (1) se efectuează pentru pacienții cu intoleranță la acidum acetylsalicylicum.

SUBLISTA B
DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință

Nr. DCI COD ATC
1 Pantoprazolum A02BC02
2 Esomeprazolum A02BC05
3 Sucralfatum A02BX02
4 Bismuthi subcitras A02BX05
5 Otilonium bromidum A03AB06
6 Macrogolum*2 A06AD15
7 Rifaximinum A07AA11
8 Budesonidum** A07EA06
9 Racecadotrilum A07XA04
10 Sibutraminum**** A08AA10
11 Orlistatum**** A08AB01
12 Rimonabantum**** A08AX01
13 Alfacalcidolum A11CC03
14 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**diez A16AX01
15 Dalteparinum**diez B01AB04
16 Enoxaparinum**diez B01AB05
17 Nadroparinum**diez B01AB06
18 Reviparinum**diez B01AB08
19 Tinzaparinum**diez B01AB10
20 Sulodexidum** B01AB11
21 Clopidogrelum** B01AC04
22 Triflusal B01AC18
23 Combinații (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)** B01AC30
24 Fondaparinux sodium**diez B01AX05
25 Complex de hidroxid de fier (III) sucroză B03AC02
26 Mexiletinum C01BB02
27 Ivabradinum** C01EB17
28 Moxonidinum C02AC05
29 Rilmenidinum C02AC06
30 Prazosinum C02CA01
31 Eplerenonum*diez C03DA04
32 Nicergolinum C04AE02
33 Vincaminum C04AX07
34 Ginkgo Biloba** C04AXN1
35 Diosminum (combinații)** C05CA53
36 Nebivololum C07AB12
37 Combinații (bisoprololum+hydrochlorothiazidum) C07BB07
38 Combinații (metoprololum+felodipinum) C07EBN1
39 Lacidipinum C08CA09
40 Lercanidipinum C08CA13
41 Perindoprilum C09AA04
42 Benazeprilum C09AA07
43 Trandolaprilum C09AA10
44 Zofenoprilum C09AA15
45 Combinații (perindoprilum+indapamidum) C09BA04
46 Combinații (quinaprilum+hydrochlorotiazidum) C09BA06
47 Combinații (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA09
48 Combinații (nitrendipinum+enalaprilum) C09BB02
49 Combinații (verapamilum+trandolaprilum) C09BB10
50 Valsartanum C09CA03
51 Irbesartanum C09CA04
52 Candesartanum cilexetil C09CA06
53 Telmisartanum C09CA07
54 Combinații (losartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA01
55 Combinații (valsartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA03
56 Combinații (irbersartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA04
57 Combinații (telmisartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA07
58 Combinații (valsartanum+amlodipinum) C09DB01
59 Fluvastatinum C10AA04
60 Atorvastatinum C10AA05
61 Rosuvastatinum C10AA07
62 Bezafibratum C10AB02
63 Ciprofibratum C10AB08
64 Acid omega-3-esteri etilici 90** C10AX06
65 Ezetimibum C10AX09
66 Combinații (ezetimibum+simvastatinum) C10BA02
67 Combinații (atorvastatinum+amlodipinum) C10BX03
68 Natamycinum D01AA02
69 Terbinafinum D01BA02
70 Calcipotriolum* D05AX02
71 Combinații (calcipotriolum+betamethasonum)* D05AX52
72 Acitretinum** D05BB02
73 Acidum fusidicum D06AX01
74 Combinații D06AXN1
75 Sulfadiazinum D06BA01
76 Podophyllotoxinum* D06BB04
77 Imiquimodum* D06BB10
78 Hydrocortisonum butyratum D07AB02
79 Mometasonum D07AC13
80 Methylprednisolonum aceponat D07AC14
81 Fluticasonum D07AC17
82 Clobetasolum* D07AD01
83 Combinații (acidum fusidicum+hydrocortisonum) D07CA01
84 Combinații (acidum fusidicum+betamethasonum) D07CC01
85 Combinații (mometasonum+acidum salicilicum) D07XC03
86 Combinații (isotretinoinum+eritromicinum) D10AD54
87 Acidum azelaicum D10AX03
88 Isotretinoinum** D10BA01
89 Natamycinum G01AA02
90 Combinații G01AA51
91 Fenticonazolum G01AF12
92 Butoconazolum G01AF15
93 Combinații (metronidazolum+clotrimazolum) G01AF20
94 Nifuratelum G01AX05
95 Cabergolinum* G02CB03
96 Lynestrenolum* G03AC02
97 Levonorgestrelum***diez G03AC03
98 Estriolum* G03CA04
99 Promestrienum* G03CA09
100 Progesteronum* G03DA04
101 Dydrogesteronum* G03DB01
102 Lynestrenolum* G03DC03
103 Tibolonum** G03DC05
104 Combinații** G03FA01
105 Combinații** G03FA14
106 Estradiolumvalerat+dienogest** G03FA15
107 Combinații** G03FA17
108 Combinații** G03FB01
109 Combinații** G03FB05
110 Combinații** G03FB08
111 Follitropinum alfa****diez G03GA05
112 Follitropinum beta****diez G03GA06
113 Lutropina alfa****diez G03GA07
114 Clomifenum G03GB02
115 Raloxifenum G03XC01
116 Oxybutyninum G04BD04
117 Tolterodinum**diez G04BD07
118 Solifenacinum succinate**diez G04BD08
119 Trospium G04BD09
120 Alfuzosinum G04CA01
121 Tamsulosinum G04CA02
122 Finasteridum* G04CB01
123 Dutasteridum* G04CB02
124 Tetracosactidum H01AA02
125 Somatropinum***diez H01AC01
126 Ganirelixum***diez H01CC01
127 Cetrorelixum***diez H01CC02
128 Fludrocortisonum H02AA02
129 Betamethasonum H02AB01
130 Prednisolonum H02AB06
131 Carbimazolum H03BB01
132 Thiamazolum H03BB02
133 Calcitoninum (somon) H05BA01
134 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
135 Sultamicillinum J01CR04
136 Cefprozilum J01DC10
137 Ceftibutenum J01DD14
138 Spiramycinum J01FA02
139 Azithromycinum J01FA10
140 Clindamycinum (forma orală) J01FF01
141 Levofloxacinum (forma orală) J01MA12
142 Moxifloxacinum (forma orală) J01MA14
143 Itraconazolum* J02AC02
144 Valacyclovirum* J05AB11
145 Brivudinum*diez J05ABN1
146 Cyclophosphamidum (forma orală)* L01AA01
147 Leuprorelinum***diez L02AE02
148 Goserelinum***diez L02AE03
149 Triptorelinum***diez L02AE04
150 Azathioprinum* L04AX01
151 Piroxicamum M01AC01
152 Lornoxicamum M01AC05
153 Dexketoprofenum M01AE17
154 Celecoxibum M01AH01
155 Etoricoxibum M01AH05
156 Glucosaminum M01AX05
157 Nimesulidum M01AX17
158 Baclofenum M03BX01
159 Acidum alendronicum* M05BA04
160 Acidum ibandronicum* M05BA06
161 Acidum risedronicum* M05BA07
162 Combinații (acidum alendronicum + colecalciferolum)* M05BB03
163 Strontium ranelatum* M05BX03
164 Oxycodonum*diez N02AA05
165 Dihydrocodeinum* N02AA08
166 Combinații (tramadolum + paracetamolum) N02AX52
167 Clonazepamum N03AE01
168 Pregabalinum**diez N03AX16
169 Biperidenum N04AA02
170 Pramipexolum* N04BC05
171 Piribedilum** N04BC08
172 Tiapridum N05AL03
173 Buspironum N05BE01
174 Maprotilinum* N06AA21
175 Escitalopramum** N06AB10
176 Trazodonum** N06AX05
177 Tianeptinum** N06AX14
178 Milnacipranum** N06AX17
179 Duloxetinum** N06AX21
180 Bupropionum**diez N06AXN1
181 Pramiracetamum**diez N06BX16
182 Vinpocetinum N06BX18
183 Betahistinum N07CA01
184 Combinații (cinarizina + dimenhidrinatum) N07CA52
185 Hidrolizat din creier de porcină** N07XN01
186 Hydroxychloroquinum P01BA02
187 Fenoterolum R03AC04
188 Budesonidum (spray nazal)* R01AD05
189 Fluticasonum (spray nazal)* R01AD08
190 Mometasonum (spray nazal)* R01AD09
191 Combinații (fenoterolum + ipratropium)* R03AK03
192 Combinații (salmeterolum + fluticasonum)* R03AK06
193 Combinații (budesonidum + formoterolum)* R03AK07
194 Fluticasonum* R03BA05
195 Mometasonum* R03BA07
196 Ciclesonidum * R03BA08
197 Tiotropium * R03BB04
198 Aminophyllinum R03DA05
199 Montelukastum* R03DC03
200 Fenspiridum R03DX03
201 Erdosteinum R05CB15
202 Dextromethorphanum R05DA09
203 Levocetirizinum R06AE09
204 Fexofenadinum R06AX26
205 Desloratadinum R06AX27
206 Gentamicinum S01AA11
207 Tobramycinum S01AA12
208 Netilmicinum S01AA23
209 Ofloxacinum S01AX11
210 Dexamethasonum S01BA01
211 Betamethasonum S01BA06
212 Combinații (netilmicinum + dexamethasonum) S01CA01
213 Combinații (tobramycinum + dexametazonum) S01CA01
214 Combinații (chloramphenicolum+ dexamethasonum) S01CA01
215 Olopatadinum S01GX09
216 Retinolum S01XA02

Modificări (10)

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.

Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (diez) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.

SUBLISTA C
DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%

SECȚIUNEA C1 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință Referințe (1)

COD G DCI COD ATC
G1 Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)
1 Acenocoumarolum B01AA07
2 Digoxinum C01AA05
3 Hydrochlorothiazidum C03AA03
4 Furosemidum C03CA01
5 Spironolactonum C03DA01
6 Metoprololum C07AB02
7 Bisoprololum C07AB07
8 Nebivololum** C07AB12
9 Carvedilolum C07AG02
10 Captoprilum C09AA01
11 Enalaprilum C09AA02
12 Lisinoprilum C09AA03
13 Ramiprilum C09AA05
14 Valsartanum** C09CA03
15 Candesartanum cilexetil** C09CA06
G2 Bolnavi cu proteze valvulare si vasculare
1 Acenocoumarolum* B01AA07

Modificări (1)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie și chirurgie cardiacă și a vaselor mari. Modificări (1)

G3 Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)
1 Clopidogrelum (cel mult 9 luni)*** B01AC04

Modificări (1)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie. Modificări (1)

G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D
1 Epoetinum alfa** B03XA01
2 Epoetinum beta** B03XA01
3 Ribavirinum**** J05AB04
4 Lamivudinum**** J05AF05
5 Adefovirum dipivoxilum**** J05AF08
6 Entecavirum**** J05AF10
7 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
8 Interferonum alfa-2a**** L03AB04
9 Interferonum alfa-2b**** L03AB05
10 Peginterferon alfa-2b**** L03AB10
11 Peginterferon alfa-2a**** L03AB11
12 Amantadinum** N04BB01

Modificări (5)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie/boli infecțioase și nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice). Modificări (1)

G5 Hepatita autoimună
1 Methylprednisolonum H02AB04
2 Prednisolonum H02AB06
3 Azathioprinum * L04AX01

Modificări (1)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.

G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică și ciroze de alte etiologii cu colestază
1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.

G7 Ciroza hepatică
1 Lactulosum* A06AD11
2 Rifaximinum* A07AA11
3 Epoetinum alfa** B03XA01
4 Epoetinum beta** B03XA01
5 Furosemidum C03CA01
6 Spironolactonum C03DA01
7 Prednisolonum H02AB06
8 Ribavirinum**** J05AB04
9 Lamivudinum**** J05AF05
10 Adefovirum dipivoxilum**** J05AF08
11 Entecavirum**** J05AF10
12 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
13 Interferonum alfa-2a**** L03AB04
14 Interferonum alfa-2b**** L03AB05
15 Peginterferon alfa-2b**** L03AB10
16 Peginterferon alfa-2a**** L03AB11
17 Amantadinum** N04BB01

Modificări (5)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase. Modificări (1)

G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice
1 Ondansetronum** A04AA01
2 Granisetronum** A04AA02
3 Palonosetronum** A04AA05
4 Epoetinum alfa*** B03XA01
5 Epoetinum beta*** B03XA01
6 Darbepoetinum alfa*** B03XA02
7 Cyproteronum** G03HA01
8 Dexamethasonum H02AB02
9 Itraconazolum J02AC02
10 Voriconazolum** J02AC03
11 Posaconazolum** J02AC04
12 Caspofunginum** J02AX04
13 Anagrelidum*** L01XX35
14 Ciclosporinum* L04AA01
15 Morphynum N02AA01
16 Oxycodonum N02AA05
17 Dihydrocodeinum N02AA08
18 Pethidinum N02AB02
19 Fentanylum (patch)** N02AB03
20 Tramadolum N02AX02
21 Methadonum N07BC02
22 Codeinum R05DA04
23 Deferoxaminum**3 V03AC01
24 Deferasiroxum*** V03AC03

Modificări (2)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oncologie sau hematologie. Modificări (1)

G11 Epilepsie
1 Phenobarbitalum N03AA02
2 Phenytoinum N03AB02
3 Clonazepamum N03AE01
4 Carbamazepinum N03AF01
5 Oxcarbazepinum N03AF02
6 Acidum valproicum + săruri N03AG01
7 Lamotriginum** N03AX09
8 Topiramatum** N03AX11
9 Gabapentinum*** N03AX12
10 Levetiracetamum (forma orală)** N03AX14
11 Pregabalinum*** N03AX16

Modificări (2)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie. Modificări (1)

G12 Boala Parkinson
1 Trihexyphenidylum N04AA01
2 Biperidenum N04AA02
3 Combinații (levodopum + carbidopum)** N04BA02
4 Combinații (levodopum+benserazidum)** N04BA02
5 Combinații (levodopum+carbidopum+entacaponum)*** N04BA03
6 Amantadinum** N04BB01
7 Bromocriptinum N04BC01
8 Ropinirolum** N04BC04
9 Pramipexolum** N04BC05
10 Rotigotinum*** N04BC09
11 Selegilinum N04BD01
12 Rasagilinum*** N04BD02
13 Entacaponum*** N04BX02
14 Clozapinum** N05AH02

Modificări (2)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.

G13 Miastenia Gravis
1 Prednisonum H02AB07
2 Methotrexatum (forma orală)4 L01BA01
3 Azathioprinum L04AX01
4 Neostigmini bromidum N07AA01
5 Pyridostigmini bromidum N07AA02

Modificări (2)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.

G14 Scleroza multiplă
1 Methylprednisolonum H02AB04
2 Prednisonum H02AB07
3 Methotrexatum (forma orală)4 L01BA01
4 Mitoxantronum*** L01DB07
5 Azathioprinum L04AX01

Modificări (3)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie. Modificări (1)

Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienții incluși în Programul național de boli neurologice (Subprogramul de tratament al sclerozei multiple).

G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism)
1 Acidum valproicum + săruri N03AG01
2 Lamotriginum** N03AX09
3 Trihexyphenidylum N04AA01
4 Haloperidolum N05AD01
5 Sertindol** N05AE03
6 Ziprasidonum** N05AE04
7 Flupentixolum** N05AF01
8 Zuclopenthixolum** N05AF05
9 Clozapinum** N05AH02
10 Olanzapinum** N05AH03
11 Quetiapinum** N05AH04
12 Sulpiridum N05AL01
13 Amisulpridum** N05AL05
14 Risperidonum** N05AX08
15 Aripiprazolum** N05AX12
16 Citalopramum** N06AB04
17 Escitalopramum** N06AB10
18 Trazodonum** N06AX05
19 Tianeptinum** N06AX14
20 Venlafaxinum** N06AX16
21 Milnacipranum** N06AX17
22 Duloxetinum** N06AX21

Modificări (2)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie. Modificări (1)

G16 Demențe (degenerative, vasculare, mixte)
1 Donepezilum*** N06DA02
2 Rivastigminum*** N06DA03
3 Galantaminum*** N06DA04
4 Memantinum*** N06DX01

Modificări (1)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie, neurologie sau geriatrie.

G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)
1 Methylprednisolonum (forma orală)5 H02AB04
2 Cyclophosphamidum* L01AA01
3 Azathioprinum* L04AX01
4 Hydroxychloroquinum P01BA02

Modificări (1)

Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în specialitate a reumatologie, nefrologie și boli infecțioase. Modificări (2)

G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică și artrita juvenilă
1 Sulfasalazinum A07EC01
2 Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală) H02AB01
3 Methylprednisolonum (forma orală)5 H02AB04
4 Methotrexatum (forma orală)4 L01BA01
5 Ciclosporinum* L04AA01
6 Leflunomidum** L04AA13
7 Azathioprinum* L04AX01
8 Diclofenacum M01AB05
9 Hydroxychloroquinum P01BA02

Modificări (3)

Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă sau recuperare medicină fizică balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice pentru specialitatea recuperare medicină fizică balneofizioterapie). Modificări (1)

G19 Spondilita ankilozantă
1 Sulfasalazinum A07EC01
2 Betamethasonum (forma injectabilă, pentru administrarea locală) H02AB01
3 Diclofenacum M01AB05

Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie sau recuperare medicină fizică balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice pentru specialitatea recuperare medicină fizică balneofizioterapie). Modificări (1)

G22 Boli endocrine (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară și tumori neuroendocrine)
1 Bromocriptinum G02CB01
2 Cabergolinum** G02CB03
3 Pegvisomantum**** H01AX01
4 Desmopressinum H01BA02
5 Octreotidum**** H01CB02
6 Lanreotidum**** H01CB03
7 Fludrocortisonum H02AA02
8 Prednisolonum H02AB06
9 Prednisonum H02AB07
10 Hydrocortisonum H02AB09
11 Levothyroxinum H03AA01
12 Kalii iodidum H03CA01

Modificări (3)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie.

G23 Boala Wilson
1 Penicillaminum**4 M01CC01

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau neurologie. Modificări (1)

G25 Boala cronică de rinichi - faza predializă
1 Paricalcitolum** A11CC07
2 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza** B03AC02
3 Epoetinum alfa** B03XA01
4 Epoetinum beta** B03XA01
5 Darbepoetinum alfa** B03XA02
6 Irbesartanum** C09CA04
7 Prednisonum H02AB07
8 Cyclophosphamidum (forma orală) L01AA01
9 Ciclosporinum* L04AA01
10 Azathioprinum* L04AX01
11 Aminoacizi, inclusiv combinații cu polipeptide** V06DDN1

Modificări (2)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea nefrologie. Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienții incluși în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică. Modificări (1)

G26 Glaucom
1 Dorzolamidum S01EC03
2 Brinzolamidum S01EC04
3 Timololum S01ED01
4 Betaxololum S01ED02
5 Carteololum S01ED05
6 Combinații (bimatoprostum + timololum) S01ED51
7 Combinații (dorzolamidum+timololum) S01ED51
8 Combinații (latanoprostum+timololum) S01ED51
9 Combinații (travoprostum + timololum) S01ED51
10 Latanoprostum S01EE01
11 Bimatoprostum S01EE03
12 Travoprostum S01EE04

Modificări (2)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.

G27 Pemfigus
1 Dexamethasonum H02AB02
2 Methylprednisolonum H02AB04
3 Prednisonum H02AB07
4 Dapsonum4 J04BA02
5 Cyclophosphamidum L01AA01
6 Methotrexatum (forma orală)4 L01BA01
7 Ciclosporinum* L04AA01
8 Azathioprinum* L04AX01

Modificări (2)

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.

G29 Boala Gaucher
1 Imiglucerasum**** A16AB02
2 Miglustatum**** A16AX06

După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, va putea fi prescris de către medicul în specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie și pediatrie. Modificări (1)

G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecția cu Chlamidia)
1 Doxycyclinum J01AA02
2 Tetracyclinum J01AA07
3 Benzylpenicillinum J01CE01
4 Phenoxymethylpenicillinum J01CE02
5 Benzathini benzylpenicillinum J01CE08
6 Cefiximum J01DD08
7 Erythromycinum J01FA01
8 Azithromycinum J01FA10
9 Ciprofloxacinum J01MA02

Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie și obstetrică-ginecologie (pentru gonoree și infecția cu Chlamidia).

G31 Imunosupresoare selective
G31a Boala cronică inflamatorie intestinală
1 Infliximabum**** L04AA12
2 Adalimumabum**** L04AA17

Modificări (2)

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea gastro-enterologie și medicină internă (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice). Modificări (1)

G31b Poliartrita reumatoidă
1 Rituximabum**** L01XC02
2 Etanerceptum**** L04AA11
3 Infliximabum**** L04AA12
4 Adalimumabum**** L04AA17

Modificări (3)

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienții cu afectare renală), medicină internă sau recuperare medicină fizică și balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice). Modificări (1)

G31c Artropatia psoriazică
1 Etanerceptum**** L04AA11
2 Infliximabum**** L04AA12
3 Adalimumabum**** L04AA17

Modificări (2)

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie și recuperare medicină fizică și balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice). Modificări (1)

G31d Spondilita ankilozantă
1 Etanerceptum**** L04AA11
2 Infliximabum**** L04AA12
3 Adalimumabum**** L04AA17

Modificări (3)

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă sau recuperare medicină fizică și balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice). Modificări (1)

G31e Artrita juvenilă
1 Etanerceptum**** L04AA11

Modificări (1)

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie și recuperare medicină fizică și balneofizioterapie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice). Modificări (1)

G31f Psoriazis cronic sever (plăci)
1 Etanerceptum**** L04AA11
2 Infliximabum**** L04AA12
3 Adalimumabum**** L04AA17
4 Efalizumabum**** L04AA21

Modificări (3)

Tratamentul se prescrie și se monitorizează de către medicul în specialitatea dermatologie (unități sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătății Publice). Modificări (1)

NOTĂ: Modificări (3)

Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție făcând medicamentele din G1 - Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) pozițiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 9, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.

Medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripție medicală cu reținere în farmacie (P-RF).

SECȚIUNEA C2 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc

Nr. DCI COD ATC
P1: Programul național de boli transmisibile
A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
Medicație specifică antiretrovirală
1 Saquinavirum J05AE01
2 Indinavirum J05AE02
3 Ritonavirum** J05AE03
4 Nelfinavirum J05AE04
5 Lopinavirum + ritonavirum** J05AE06
6 Fosamprenavirum** J05AE07
7 Atazanavirum J05AE08
8 Tipranavirum** J05AE09
9 Darunavirum** J05AE10
10 Zidovudinum J05AF01
11 Didanosinum J05AF02
12 Stavudinum J05AF04
13 Lamivudinum J05AF05
14 Abacavirum J05AF06
15 Tenofovirum disoproxil fumarate J05AF07
16 Emtricitabinum J05AF09
17 Nevirapinum J05AG01
18 Efavirenzum J05AG03
19 Zidovudinum + lamivudinum** J05AR01
20 Abacavirum+lamivudinum** J05AR02
21 Combinații (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)** J05AR04
22 Enfuvirtidum** J05AX07
Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate
23 Rifaximinum A07AA11
24 Miconazolum D01AC02
25 Aciclovirum D06BB03
26 Miconazolum G01AF04
27 Oxacillinum J01CF04
28 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
29 Amoxicillinum + acidum clavulanicum J01CR02
30 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
31 Combinații (cefoperazonum + sulbactam) J01CR50
32 Ceftriaxonum J01DD04
33 Cefiximum J01DD08
34 Cefoperazonum J01DD12
35 Cefpiromum J01DE02
36 Meropenemum J01DH02
37 Imipenenmum+cilastatinum J01DH51
38 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
39 Spiramycinum J01FA02
40 Roxithromycinum J01FA06
41 Clarithromycinum J01FA09
42 Azithromycinum J01FA10
43 Gentamicinum J01GB03
44 Amikacinum J01GB06
45 Netilmicinum J01GB07
46 Ofloxacinum J01MA01
47 Ciprofloxacinum J01MA02
48 Pefloxacinum J01MA03
49 Norfloxacinum J01MA06
50 Levofloxacinum J01MA12
51 Moxifloxacinum J01MA14
52 Vancomycinum J01XA01
53 Teicoplaninum J01XA02
54 Colistinum J01XB01
55 Metronidazolum J01XD01
56 Linezolidum J01XX08
57 Ketoconazolum J02AB02
58 Fluconazolum J02AC01
59 Itraconazolum J02AC02
60 Voriconazolum ** J02AC03
61 Posaconazolum** J02AC04
62 Caspofunginum** J02AX04
63 Rifabutinum J04AB04
64 Isoniazidum J04AC01
65 Pyrazinamidum J04AK01
66 Ethambutolum J04AK02
67 Combinații (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
68 Aciclovirum J05AB01
69 Ribavirinum J05AB04
70 Ganciclovirum J05AB06
71 Valacyclovirum J05AB11
72 Valganciclovirum** J05AB14
73 Brivudinum J05ABN1
74 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
75 Palivizumabum** J06BB16
76 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
77 Netilmicinum S01AA23
78 Lomefloxacinum S01AX17
79 Norfloxacinum S03AAN2
80 Dexamethasonum S01BA01
81 Amphotericinum B liposomal4
82 Atovaquona4
83 Flucytosinum4
84 Mefloquine4
85 Mupirocinum4
86 Paromomycinum4
87 Pentamidinum4
88 Primaquinum4
89 Pyrimerthaminum4
90 Pyrimethaminum+sulfadiazinum4
91 Trimethoprim4
P1: Programul național de boli transmisibile
B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
1 Pyridoxinum A11HA02
2 Prednisonum H02AB07
3 Clarithromycinum J01FA09
4 Streptomycinum J01GA01
5 Kanamycinum J01GB04
6 Amikacinum (TBC multirezistent) J01GB06
7 Ofloxacinum J01MA01
8 Ciprofloxacinum J01MA02
9 Moxifloxacinum J01MA14
10 Acidum paraaminosalicilic (TBC multirezistent)4 J04AA01
11 Cicloserinum J04AB01
12 Rifampicinum J04AB02
13 Rifabutinum J04AB04
14 Capreomicinum (TBC multirezistent)4 J04AB30
15 Isoniazidum J04AC01
16 Protionamidum J04AD01
17 Pyrazinamidum J04AK01
18 Ethambutolum J04AK02
19 Combinații (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
P3: Programul național de oncologie
1 Cyproteronum G03HA01
2 Cyclophosphamidum L01AA01
3 Chlorambucilum L01AA02
4 Melphalanum L01AA03
5 Ifosfamidum L01AA06
6 Busulfanum L01AB01
7 Lomustinum4 L01AD02
8 Temozolomidum** L01AX03
9 Dacarbazinum L01AX04
10 Methotrexatum L01BA01
11 Pemetrexedum**** L01BA04
12 Mercaptopurinum L01BB02
13 Tioguaninum L01BB03
14 Cladribinum L01BB04
15 Fludarabinum (forma orală****) L01BB05
16 Cytarabinum L01BC01
17 Fluorouracilum L01BC02
18 Gemcitabinum** L01BC05
19 Capecitabinum L01BC06
20 Combinații (tegafur+uracil) L01BC53
21 Vinblastinum4 L01CA01
22 Vincristinum L01CA02
23 Vinorelbinum L01CA04
24 Etoposidum L01CB01
25 Paclitaxelum** L01CD01
26 Docetaxelum** L01CD02
27 Dactinomicinum4 L01DA04
28 Doxorubicinum L01DB01
29 Epirubicinum L01DB03
30 Idarubicinum L01DB06
31 Mitoxantronum** L01DB07
32 Bleomycinum sulfas L01DC01
33 Mitomicinum4 L01DC03
34 Cisplatinum L01XA01
35 Carboplatinum L01XA02
36 Oxaliplatinum L01XA03
37 Procarbazinum4 L01XB01
38 Rituximabum**** L01XC02
39 Trastuzumabum**** L01XC03
40 Alemtuzumabum**** L01XC04
41 Cetuximabum**** L01XC06
42 Bevacizumabum**** L01XC07
43 Imatinibum**** L01XE01
44 Erlotinibum **** L01XE03
45 Sunitinibum **** L01XE04
46 Sorafenibum**** L01XE05
47 Dasatinibum**** L01XE06
48 Asparaginazum L01XX02
49 Hydroxycarbamidum L01XX05
50 Estramustinum L01XX11
51 Tretinoinum4 L01XX14
52 Topotecamum L01XX17
53 Irinotecanum L01XX19
54 Bortezomibum**** L01XX32
55 Megestrolum L02AB01
56 Leuprorelinum** L02AE02
57 Goserelinum** L02AE03
58 Triptorelinum** L02AE04
59 Tamoxifenum L02BA01
60 Fulvestrantum** L02BA03
61 Flutamidum L02BB01
62 Bicalutamidum L02BB03
63 Aminoglutethimidum L02BG01
64 Anastrozolum L02BG03
65 Letrozolum L02BG04
66 Exemestanum L02BG06
67 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
68 Pegfilgrastimum*** L03AA13
69 Interferonum alfa 2a *** L03AB04
70 Interferonum alfa 2b *** L03AB05
71 Acidum clodronicum** M05BA02
72 Acidum pamidronicum** M05BA03
73 Acidum ibandronicum** M05BA06
74 Acidum zoledronicum** M05BA08
75 Mesnum V03AF01
76 Calcii folinas V03AF03
77 Amifostinum** V03AF05
P4: Programul național de boli neurologice
Subprogramul de tratament al sclerozei multiple
1 Interferonum beta 1a**** L03AB07
2 Interferonum beta 1b**** L03AB08
3 Glatiramer acetat**** L03AX13
4 Natalizumabum**** L04AA23
5 Azathioprinum* L04AX01
P5: Programul național de diabet zaharat
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
1 Insulinum umane A10AB01
2 Insulinum lispro** A10AB04
3 Insulinum aspart** A10AB05
4 Insulinum glulizina** A10AB06
5 Insuline umane A10AC01
6 Insulinum lispro** A10AC04
7 Insuline umane A10AD01
8 Insulinum lispro** A10AD04
9 Insulinum aspart** A10AD05
10 Insulinum glargine** A10AE04
11 Insulinum detemir** A10AE05
12 Metforminum A10BA02
13 Buforminum A10BA03
14 Glibenclamidum A10BB01
15 Tolbutamidum A10BB03
16 Glipizidum A10BB07
17 Gliquidonum A10BB08
18 Gliclazidum A10BB09
19 Glimepiridum A10BB12
20 Combinații (glibenclamidum+metforminum) A10BD02
21 Combinații (rosiglitazonum+metforminum)*** A10BD03
22 Combinații (rosiglitazonum + glimepiridum)*** A10BD04
23 Combinații (pioglitazonum + metforminum)*** A10BD05
24 Acarbosum A10BF01
25 Rosiglitazonum*** A10BG02
26 Pioglitazonum*** A10BG03
27 Sitagliptinum*** A10BH01
28 Repaglinidum A10BX02
29 Exenatidum*** A10BX04
30 Benfotiaminum A11DA03
31 Combinații** A11DBN1
32 Glucagonum H04AA01
P6: Programul național de hemofilie, talasemie și alte boli rare
P6.1: Hemofilie și talasemie
1 Moroctocog alfa** B02BD02
2 Octocog alfa** B02BD02
3 Complex de antiinhibitori ai coagulării** B02BD03
4 Factor IX de coagulare** B02BD04
5 Factor VIII de coagulare și Factor Von Willebrand** B02BD06
6 Eptacog alfa activatum** B02BD08
7 Deferoxaminum**3 V03AC01
8 Deferasiroxum**** V03AC03
P6.2: Epidermoliza buloasă
1 Acitretinum D05BB02
2 Tetracyclinum D06AA04
3 Acidum fusidicum D06AX01
4 Sulfadiazinum D06BA01
5 Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum) D07CA01
6 Combinații D07CC01
7 Tetracyclinum J01AA07
8 Acidum fusidicum J01XC01
9 Phenytoinum N03AB02
P6.3: Hipertensiunea pulmonară
1 Bosentanum** C02KX01
2 Sildenafilum** G04BE03
P6.4: Mucoviscidoză
1 Clarithromycinum J01FA09
2 Tobramycinum** J01GB01
3 Dornaza alfa** R05CB13
P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică) și miastenia gravis
1 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
2 Riluzolum** N07XX02
P6.6: Osteogeneză imperfectă
1 Acidum pamidronicum M05BA03
P6.7: Sindrom Prader Willi
1 Somatropinum** H01AC01
P6.8: Boala Fabry
1 Agalsidasum beta** A16AB04
P6.9: Boala Pompe
1 Aglucosidasum alfa** A16AB07
P7: Programul național de boli endocrine
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne
1 Dihydrotachysterolum A11CC02
2 Alfacalcidolum A11CC03
3 Calcitriolum A11CC04
4 Estradiolum G03CA03
5 Tibolonum G03DC05
6 Estradiolumvalerat + dienogest G03FA15
7 Raloxifenum G03XC01
8 Tireotropinum alfa H01AB01
9 Methylprednisolonum H02AB04
10 Levothyroxinum H03AA01
11 Levothyroxinum + Kalii Iodidum H03AAN1
12 Carbimazolum H03BB01
13 Thiamazolum H03BB02
14 Kalii Iodidum H03CA01
15 Teriparatidum** H05AA02
16 Calcitoninum (somon) H05BA01
17 Acidum alendronicum** M05BA04
18 Acidum ibandronicum** M05BA06
19 Acidum risedronicum** M05BA07
20 Acidum zolendronicum** M05BA08
21 Combinații (acidum alendronicum+colecalciferolum)** M05BB03
22 Strontium ranelatum M05BX03
23 Natriiiodidum (131I) V09FX03
24 Natriiiodidum (131I) V10XA01
P 9: Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
P9.1: Transplant medular
1 Ondansetronum** A04AA01
2 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
3 Reviparinum B01AB08
4 Acidum tranexamicum4 B02AA02
5 Eptacog alfa activatum** B02BD08
6 Epoetinum alfa B03XA01
7 Epoetinum beta B03XA01
8 Ticarcillinum + acidum clavulanicum J01CR03
9 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
10 Meropenemum J01DH02
11 Imipenemum + cilastatinum J01DH51
12 Vancomycinum J01XA01
13 Teicoplaninum J01XA02
14 Acidum fusidicum J01XC01
15 Linezolidum J01XX08
16 Fluconazolum J02AC01
17 Voriconazolum** J02AC03
18 Posaconazolum** J02AC04
19 Caspofunginum** J02AX04
20 Aciclovirum J05AB01
21 Valacyclovirum J05AB11
22 Valganciclovirum** J05AB14
23 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
24 Cyclophosphamidum L01AA01
25 Melphalanum L01AA03
26 Ifosfamidum L01AA06
27 Busulfanum L01AB01
28 Methotrexatum L01BA01
29 Fludarabinum L01BB05
30 Etoposidum L01CB01
31 Idarubicinum L01DB06
32 Mitoxantronum** L01DB07
33 Cisplatinum L01XA01
34 Carboplatinum L01XA02
35 Rituximabum ** L01XC02
36 Alemtuzumabum ** L01XC04
37 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
38 Ciclosporinum L04AA01
39 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
40 Tacrolimusum** L04AA05
41 Mycophenolatum** L04AA06
42 Daclizumabum** L04AA08
43 Sirolimus** L04AA10
44 Etanerceptum** L04AA11
45 Tramadolum N02AX02
46 Dornaza alfa** R05CB13
47 Desferasiroxum** V03AC03
48 Mesnum V03AF01
P9.2: Transplant de cord
1 Reviparinum B01AB08
2 Polygelinum B05AA06
3 Epinephrinum C01CA24
4 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
5 Cefoperazonum J01DD12
6 Imipenemum + cilastatinum J01DH51
7 Linezolidum J01XX08
8 Fluconazolum J02AC01
9 Voriconazolum** J02AC03
10 Valganciclovirum** J05AB14
11 Ciclosporinum L04AA01
12 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
13 Tacrolimusum** L04AA05
14 Mycophenolatum** L04AA06
P9.3: Transplant hepatic
1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
2 Enoxaparinum B01AB05
3 Reviparinum B01AB08
4 Iloprostum** B01AC11
5 Alteplasum** B01AD02
6 Acidum tranexamicum4 B02AA02
7 Eptacog alfa activatum** B02BD08
8 Combinații (spironolactonum+furosemidum) C03EB01
9 Desmopressinum H01BA02
10 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
11 Linezolidum J01XX08
12 Voriconazolum** J02AC03
13 Caspofunginum** J02AX04
14 Valganciclovirum** J05AB14
15 Imunoglobulină antihepatitică B** J06BB04
16 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
17 Ciclosporinum L04AA01
18 Tacrolimusum** L04AA05
19 Mycophenolatum** L04AA06
20 Sirolimus** L04AA10
P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas
1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
2 Alfacalcidolum A11CC03
3 Dalteparinum B01AB04
4 Enoxaparinum B01AB05
5 Reviparinum B01AB08
6 Epoetinum alfa B03XA01
7 Epoetinum beta B03XA01
8 Polygelinum B05AA06
9 Octreotidum** H01CB02
10 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
11 Teicoplaninum J01XA02
12 Linezolidum J01XX08
13 Ketoconazolum J02AB02
14 Fluconazolum J02AC01
15 Itraconazolum J02AC02
16 Voriconazolum** J02AC03
17 Caspofunginum** J02AX04
18 Aciclovirum J05AB01
19 Valacyclovirum J05AB11
20 Valgancilovirum** J05AB14
21 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
22 Cyclophosphamidum L01AA01
23 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
24 Ciclosporinum L04AA01
25 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
26 Tacrolimusum** L04AA05
27 Mycophenolatum** L04AA06
28 Daclizumabum** L04AA08
29 Basiliximabum** L04AA09
30 Sirolimus** L04AA10
31 Azathioprinum L04AX01
32 Acidum alendronicum M05BA04
33 Pethidinum N02AB02
P9.5: Transplant de celule pancreatice
1 Reviparinum B01AB08
2 Polygelinum B05AA06
3 Linezolidum J01XX08
4 Voriconazolum** J02AC03
5 Valganciclovirum** J05AB14
P9.6: Transplant pulmonar
1 Enoxaparinum B01AB05
2 Reviparinum B01AB08
3 Acidum tranexamicum4 B02AA02
4 Epinephrinum C01CA24
5 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
6 Linezolidum J01XX08
7 Fluconazolum J02AC01
8 Voriconazolum** J02AC03
9 Aciclovirum J05AB01
10 Valganciclovirum** J05AB14
11 Ciclosporinum L04AA01
12 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
13 Mycophenolatum** L04AA06
14 Basiliximabum** L04AA09
15 Azathioprinum L04AX01
16 Tramadolum N02AX02
P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați
1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
2 Epoetinum alfa** B03XA01
3 Epoetinum beta** B03XA01
4 Darbepoetinum alfa** B03XA02
5 Methylprednisolonum H02AB04
6 Prednisonum H02AB07
7 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
8 Fluconazolum J02AC01
9 Voriconazolum** J02AC03
10 Posaconazolum** J02AC04
11 Aciclovirum J05AB01
12 Valganciclovirum** J05AB14
13 Lamivudinum J05AF05
14 Ciclosporinum L04AA01
15 Tacrolimusum** L04AA05
16 Mycophenolatum** L04AA06
17 Sirolimus** L04AA10
18 Azathioprinum* L04AX01
P10: Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică
1 Alfacalcidolum A11CC03
2 Calcitriolum ** A11CC04
3 Paricalcitolum ** A11CC07
4 Heparinum ** B01AB01
5 Enoxaparinum ** B01AB05
6 Nadroparinum ** B01AB06
7 Reviparinum ** B01AB08
8 Tinzaparinum ** B01AB10
9 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza B03AC02
10 Epoetinum alfa** B03XA01
11 Epoetinum beta** B03XA01
12 Darbepoetinum alfa** B03XA02
13 Combinații B05DB
14 Cinacalcetum**** H05BX01
15 Sevelamer** V03AE02
P11: Programul național de sănătate mintală
Subprogramul tratamentul toxicodependențelor
1 Naltrexonum N07BB04
2 Methadonum N07BC02
3 Combinații (buprenorphinum + naloxone) N07BC51

Modificări (14)

NOTĂ: Modificări (1)

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solvent.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Ministerului Sănătății Publice.

Medicamentele din această sublistă se eliberează atât prin farmacii cu circuit închis, cât și prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripție medicală cu reținere în farmacie (P-RF).

SECȚIUNEA C3 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință Referințe (1)

Nr. DCI COD ATC
1 Natrii fluoridum A01AA01
2 Metronidazolum A01AB17
3 Drotaverinum A03AD02
4 Atropinum A03BA01
5 Butylscopolammonii bromidum A03BB01
6 Combinații A03DA02
7 Combinații A05BAN3
8 Combinații A06AD65
9 Nifuroxazidum A07AX03
10 Retinolum A11CA01
11 Dihydrotachysterolum A11CC02
12 Calcitriolum A11CC04
13 Colecalciferolum A11CC05
14 Combinații A11CC20
15 Thiaminum A11DA01
16 Benfotiaminum A11DA03
17 Combinații A11DBN1
18 Combinații A11DBN2
19 Acidum ascorbicum A11GA01
20 Pyridoxinum A11HA02
21 Tocoferolum A11HA03
22 Riboflavinum A11HA04
23 Calcii gluconas A12AA03
24 Metandienonum A14AA03
25 Levocarnitinum A16AA01
26 Diverse A16AXN1
27 Etamsylatum B02BX01
28 Carbazochromi salicylas B02BX02
29 Ferrosi fumaras B03AA02
30 Ferrosi gluconas B03AA03
31 Ferrocholinatum B03ABN1
32 Combinații B03AD02
33 Combinații B03AD03
34 Combinații B03AD04
35 Combinații B03AE01
36 Combinații B03AE10
37 Cyanocobalaminum B03BA01
38 Combinații B03BA51
39 Alprostadilum (concentrație 500mcg)** C01EA01
40 Combinații C02LA51
41 Codergocrinum C04AE01
42 Combinații C05AA01
43 Combinații C05AA08
44 Combinații C05AD01
45 Calcii dobesilas C05BX01
46 Troxerutinum (combinații) C05CA54
47 Celiprololum C07AB08
48 Combinații C07NAN1
49 Nimodipinum C08CA06
50 Acidum nicotinicum C10AD02
51 Isoconazolum D01AC05
52 Ketoconazolum D01AC08
53 Combinații D01AC52
54 Dexpanthenolum D03AX03
55 Dithranolum D05AC01
56 Combinații D05AXN1
57 Alclometazonum D07AB10
58 Fluocinoloni acetonidum D07AC04
59 Fluocortolonum D07AC05
60 Combinații D07CB01
61 Combinații D07CC02
62 Combinații D07XB02
63 Combinații D07XC01
64 Combinații D07XC04
65 Combinații D07XDN1
66 Tretinoinum D10AD01
67 Benzoylis peroxidum D10AE01
68 Erythromycinum D10AF02
69 Combinații D10AF52
70 Pimecrolimus D11AX15
71 Metronidazolum G01AF01
72 Ciclopiroxum G01AX12
73 Combinații G01AXN1
74 Combinații G01BDN1
75 Medroxyprogesteronum G03AC06
76 Nomegestrolum G03DB04
77 Gonadotrophinum chorionicum G03GA01
78 Menotropinum G03GA02
79 Combinații G04BCN1
80 Combinații H03AA03
81 Combinații J01CR50
82 Cefazolinum J01DB04
83 Cefpiromum J01DE02
84 Sulfafurazolum J01EB05
85 Roxithromycinum J01FA06
86 Gentamicinum J01GB03
87 Netilmicinum J01GB07
88 Colistinum J01XB01
89 Acidum fusidicum J01XC01
90 Voriconazolum (forma orală)** J02AC03
91 Combinații M01AB55
92 Ibuprofenum M01AE01
93 Naproxenum M01AE02
94 Acidum mefenamicum M01AG01
95 Parecoxibum M01AH04
96 Acidum niflumicum M01AX02
97 Phenylbutazonum M01AA01
98 Piroxicamum M02AA07
99 Ibuprofenum M02AA13
100 Acidum niflumicum M02AA17
101 Indometacinum M02AA23
102 Combinații M02ACN3
103 Chlorzoxazonum M03BB03
104 Tolperisonum M03BX04
105 Acidum hialuronicum M09AX01
106 Combinații N02AA59
107 Combinații N02BA71
108 Metamizolum natrium N02BB02
109 Clorazepas dikalii N05BA05
110 Tofisopamum N05BA23
111 Midazolamum N05CD08
112 Cinolazepamum N05CD13
113 Methylfenidatum *** N06BA04
114 Atomoxetinum *** N06BA09
115 Pyritinolum N06BX02
116 Piracetamum N06BX03
117 Cinnarizinum N07CA02
118 Tenonitrozolum P01AX08
119 Pyrantelum P02CC01
120 Sulfur P03AAN1
121 Permethrinum P03AC04
122 Benzylum benzoicum P03AX01
123 Tixocortolum R01AD07
124 Combinații R01ADN1
125 Combinații R01BA52
126 Fusafunginum R02AB03
127 Ephedrini hydrochloridum R03CA02
128 Terbutalinum R03CC03
129 Omalizumabum** R03DX05
130 Acetylcysteinum R05CB01
131 Carbocisteinum R05CB03
132 Clemastinum R06AA04
133 Promethazinum R06AD02
134 Mequitazinum R06AD07
135 Meclozinum R06AE05
136 Cyproheptadinum R06AX02
137 Loratadinum (sirop/suspensie orală) R06AX13
138 Chloramphenicolum S01AA01
139 Acidum fusidicum S01AA13
140 Kanamycinum S01AA24
141 Combinații S01AA30
142 Fluorometholonum S01BA07
143 Desonidum S01BA11
144 Indometacinum S01BC01
145 Piroxicamum S01BC06
146 Pilocarpinum S01EB01
147 Emedastinum S01GX06
148 Ketotifenum S01GX08
149 Acidum hialuronicum S01KA01
150 Nandrolonum S01XA11
151 Dexpanthenolum S01XA12
152 Combinații S02CA05

Modificări (4)

NOTĂ: Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice. Modificări (1)

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se face pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din CANAMED, altele decât cele din sublistele A, B și C1. Pentru categoriile de asigurați menționate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale din sublista A, sublista B, secțiunea C1 a sublistei C se vor acorda în regim de compensare de 100% la preț de referință, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Raporturile juridice care susțin accesul la medicamente inovative în sistemul de asigurări sociale de sănătate
;
se încarcă...