DCI uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc | Hotărâre 720/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ - SUBLISTA C DCI uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100% -
SECȚIUNEA C2
DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc

Nr. DCI COD ATC
P1: Programul național de boli transmisibile
A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
Medicație specifică antiretrovirală
1 Saquinavirum J05AE01
2 Indinavirum J05AE02
3 Ritonavirum** J05AE03
4 Nelfinavirum J05AE04
5 Lopinavirum + ritonavirum** J05AE06
6 Fosamprenavirum** J05AE07
7 Atazanavirum J05AE08
8 Tipranavirum** J05AE09
9 Darunavirum** J05AE10
10 Zidovudinum J05AF01
11 Didanosinum J05AF02
12 Stavudinum J05AF04
13 Lamivudinum J05AF05
14 Abacavirum J05AF06
15 Tenofovirum disoproxil fumarate J05AF07
16 Emtricitabinum J05AF09
17 Nevirapinum J05AG01
18 Efavirenzum J05AG03
19 Zidovudinum + lamivudinum** J05AR01
20 Abacavirum+lamivudinum** J05AR02
21 Combinații (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)** J05AR04
22 Enfuvirtidum** J05AX07
Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate
23 Rifaximinum A07AA11
24 Miconazolum D01AC02
25 Aciclovirum D06BB03
26 Miconazolum G01AF04
27 Oxacillinum J01CF04
28 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
29 Amoxicillinum + acidum clavulanicum J01CR02
30 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
31 Combinații (cefoperazonum + sulbactam) J01CR50
32 Ceftriaxonum J01DD04
33 Cefiximum J01DD08
34 Cefoperazonum J01DD12
35 Cefpiromum J01DE02
36 Meropenemum J01DH02
37 Imipenenmum+cilastatinum J01DH51
38 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
39 Spiramycinum J01FA02
40 Roxithromycinum J01FA06
41 Clarithromycinum J01FA09
42 Azithromycinum J01FA10
43 Gentamicinum J01GB03
44 Amikacinum J01GB06
45 Netilmicinum J01GB07
46 Ofloxacinum J01MA01
47 Ciprofloxacinum J01MA02
48 Pefloxacinum J01MA03
49 Norfloxacinum J01MA06
50 Levofloxacinum J01MA12
51 Moxifloxacinum J01MA14
52 Vancomycinum J01XA01
53 Teicoplaninum J01XA02
54 Colistinum J01XB01
55 Metronidazolum J01XD01
56 Linezolidum J01XX08
57 Ketoconazolum J02AB02
58 Fluconazolum J02AC01
59 Itraconazolum J02AC02
60 Voriconazolum ** J02AC03
61 Posaconazolum** J02AC04
62 Caspofunginum** J02AX04
63 Rifabutinum J04AB04
64 Isoniazidum J04AC01
65 Pyrazinamidum J04AK01
66 Ethambutolum J04AK02
67 Combinații (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
68 Aciclovirum J05AB01
69 Ribavirinum J05AB04
70 Ganciclovirum J05AB06
71 Valacyclovirum J05AB11
72 Valganciclovirum** J05AB14
73 Brivudinum J05ABN1
74 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
75 Palivizumabum** J06BB16
76 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
77 Netilmicinum S01AA23
78 Lomefloxacinum S01AX17
79 Norfloxacinum S03AAN2
80 Dexamethasonum S01BA01
81 Amphotericinum B liposomal4
82 Atovaquona4
83 Flucytosinum4
84 Mefloquine4
85 Mupirocinum4
86 Paromomycinum4
87 Pentamidinum4
88 Primaquinum4
89 Pyrimerthaminum4
90 Pyrimethaminum+sulfadiazinum4
91 Trimethoprim4
P1: Programul național de boli transmisibile
B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
1 Pyridoxinum A11HA02
2 Prednisonum H02AB07
3 Clarithromycinum J01FA09
4 Streptomycinum J01GA01
5 Kanamycinum J01GB04
6 Amikacinum (TBC multirezistent) J01GB06
7 Ofloxacinum J01MA01
8 Ciprofloxacinum J01MA02
9 Moxifloxacinum J01MA14
10 Acidum paraaminosalicilic (TBC multirezistent)4 J04AA01
11 Cicloserinum J04AB01
12 Rifampicinum J04AB02
13 Rifabutinum J04AB04
14 Capreomicinum (TBC multirezistent)4 J04AB30
15 Isoniazidum J04AC01
16 Protionamidum J04AD01
17 Pyrazinamidum J04AK01
18 Ethambutolum J04AK02
19 Combinații (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
P3: Programul național de oncologie
1 Cyproteronum G03HA01
2 Cyclophosphamidum L01AA01
3 Chlorambucilum L01AA02
4 Melphalanum L01AA03
5 Ifosfamidum L01AA06
6 Busulfanum L01AB01
7 Lomustinum4 L01AD02
8 Temozolomidum** L01AX03
9 Dacarbazinum L01AX04
10 Methotrexatum L01BA01
11 Pemetrexedum**** L01BA04
12 Mercaptopurinum L01BB02
13 Tioguaninum L01BB03
14 Cladribinum L01BB04
15 Fludarabinum (forma orală****) L01BB05
16 Cytarabinum L01BC01
17 Fluorouracilum L01BC02
18 Gemcitabinum** L01BC05
19 Capecitabinum L01BC06
20 Combinații (tegafur+uracil) L01BC53
21 Vinblastinum4 L01CA01
22 Vincristinum L01CA02
23 Vinorelbinum L01CA04
24 Etoposidum L01CB01
25 Paclitaxelum** L01CD01
26 Docetaxelum** L01CD02
27 Dactinomicinum4 L01DA04
28 Doxorubicinum L01DB01
29 Epirubicinum L01DB03
30 Idarubicinum L01DB06
31 Mitoxantronum** L01DB07
32 Bleomycinum sulfas L01DC01
33 Mitomicinum4 L01DC03
34 Cisplatinum L01XA01
35 Carboplatinum L01XA02
36 Oxaliplatinum L01XA03
37 Procarbazinum4 L01XB01
38 Rituximabum**** L01XC02
39 Trastuzumabum**** L01XC03
40 Alemtuzumabum**** L01XC04
41 Cetuximabum**** L01XC06
42 Bevacizumabum**** L01XC07
43 Imatinibum**** L01XE01
44 Erlotinibum **** L01XE03
45 Sunitinibum **** L01XE04
46 Sorafenibum**** L01XE05
47 Dasatinibum**** L01XE06
48 Asparaginazum L01XX02
49 Hydroxycarbamidum L01XX05
50 Estramustinum L01XX11
51 Tretinoinum4 L01XX14
52 Topotecamum L01XX17
53 Irinotecanum L01XX19
54 Bortezomibum**** L01XX32
55 Megestrolum L02AB01
56 Leuprorelinum** L02AE02
57 Goserelinum** L02AE03
58 Triptorelinum** L02AE04
59 Tamoxifenum L02BA01
60 Fulvestrantum** L02BA03
61 Flutamidum L02BB01
62 Bicalutamidum L02BB03
63 Aminoglutethimidum L02BG01
64 Anastrozolum L02BG03
65 Letrozolum L02BG04
66 Exemestanum L02BG06
67 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
68 Pegfilgrastimum*** L03AA13
69 Interferonum alfa 2a *** L03AB04
70 Interferonum alfa 2b *** L03AB05
71 Acidum clodronicum** M05BA02
72 Acidum pamidronicum** M05BA03
73 Acidum ibandronicum** M05BA06
74 Acidum zoledronicum** M05BA08
75 Mesnum V03AF01
76 Calcii folinas V03AF03
77 Amifostinum** V03AF05
P4: Programul național de boli neurologice
Subprogramul de tratament al sclerozei multiple
1 Interferonum beta 1a**** L03AB07
2 Interferonum beta 1b**** L03AB08
3 Glatiramer acetat**** L03AX13
4 Natalizumabum**** L04AA23
5 Azathioprinum* L04AX01
P5: Programul național de diabet zaharat
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
1 Insulinum umane A10AB01
2 Insulinum lispro** A10AB04
3 Insulinum aspart** A10AB05
4 Insulinum glulizina** A10AB06
5 Insuline umane A10AC01
6 Insulinum lispro** A10AC04
7 Insuline umane A10AD01
8 Insulinum lispro** A10AD04
9 Insulinum aspart** A10AD05
10 Insulinum glargine** A10AE04
11 Insulinum detemir** A10AE05
12 Metforminum A10BA02
13 Buforminum A10BA03
14 Glibenclamidum A10BB01
15 Tolbutamidum A10BB03
16 Glipizidum A10BB07
17 Gliquidonum A10BB08
18 Gliclazidum A10BB09
19 Glimepiridum A10BB12
20 Combinații (glibenclamidum+metforminum) A10BD02
21 Combinații (rosiglitazonum+metforminum)*** A10BD03
22 Combinații (rosiglitazonum + glimepiridum)*** A10BD04
23 Combinații (pioglitazonum + metforminum)*** A10BD05
24 Acarbosum A10BF01
25 Rosiglitazonum*** A10BG02
26 Pioglitazonum*** A10BG03
27 Sitagliptinum*** A10BH01
28 Repaglinidum A10BX02
29 Exenatidum*** A10BX04
30 Benfotiaminum A11DA03
31 Combinații** A11DBN1
32 Glucagonum H04AA01
P6: Programul național de hemofilie, talasemie și alte boli rare
P6.1: Hemofilie și talasemie
1 Moroctocog alfa** B02BD02
2 Octocog alfa** B02BD02
3 Complex de antiinhibitori ai coagulării** B02BD03
4 Factor IX de coagulare** B02BD04
5 Factor VIII de coagulare și Factor Von Willebrand** B02BD06
6 Eptacog alfa activatum** B02BD08
7 Deferoxaminum**3 V03AC01
8 Deferasiroxum**** V03AC03
P6.2: Epidermoliza buloasă
1 Acitretinum D05BB02
2 Tetracyclinum D06AA04
3 Acidum fusidicum D06AX01
4 Sulfadiazinum D06BA01
5 Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum) D07CA01
6 Combinații D07CC01
7 Tetracyclinum J01AA07
8 Acidum fusidicum J01XC01
9 Phenytoinum N03AB02
P6.3: Hipertensiunea pulmonară
1 Bosentanum** C02KX01
2 Sildenafilum** G04BE03
P6.4: Mucoviscidoză
1 Clarithromycinum J01FA09
2 Tobramycinum** J01GB01
3 Dornaza alfa** R05CB13
P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică) și miastenia gravis
1 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
2 Riluzolum** N07XX02
P6.6: Osteogeneză imperfectă
1 Acidum pamidronicum M05BA03
P6.7: Sindrom Prader Willi
1 Somatropinum** H01AC01
P6.8: Boala Fabry
1 Agalsidasum beta** A16AB04
P6.9: Boala Pompe
1 Aglucosidasum alfa** A16AB07
P7: Programul național de boli endocrine
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne
1 Dihydrotachysterolum A11CC02
2 Alfacalcidolum A11CC03
3 Calcitriolum A11CC04
4 Estradiolum G03CA03
5 Tibolonum G03DC05
6 Estradiolumvalerat + dienogest G03FA15
7 Raloxifenum G03XC01
8 Tireotropinum alfa H01AB01
9 Methylprednisolonum H02AB04
10 Levothyroxinum H03AA01
11 Levothyroxinum + Kalii Iodidum H03AAN1
12 Carbimazolum H03BB01
13 Thiamazolum H03BB02
14 Kalii Iodidum H03CA01
15 Teriparatidum** H05AA02
16 Calcitoninum (somon) H05BA01
17 Acidum alendronicum** M05BA04
18 Acidum ibandronicum** M05BA06
19 Acidum risedronicum** M05BA07
20 Acidum zolendronicum** M05BA08
21 Combinații (acidum alendronicum+colecalciferolum)** M05BB03
22 Strontium ranelatum M05BX03
23 Natriiiodidum (131I) V09FX03
24 Natriiiodidum (131I) V10XA01
P 9: Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
P9.1: Transplant medular
1 Ondansetronum** A04AA01
2 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
3 Reviparinum B01AB08
4 Acidum tranexamicum4 B02AA02
5 Eptacog alfa activatum** B02BD08
6 Epoetinum alfa B03XA01
7 Epoetinum beta B03XA01
8 Ticarcillinum + acidum clavulanicum J01CR03
9 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
10 Meropenemum J01DH02
11 Imipenemum + cilastatinum J01DH51
12 Vancomycinum J01XA01
13 Teicoplaninum J01XA02
14 Acidum fusidicum J01XC01
15 Linezolidum J01XX08
16 Fluconazolum J02AC01
17 Voriconazolum** J02AC03
18 Posaconazolum** J02AC04
19 Caspofunginum** J02AX04
20 Aciclovirum J05AB01
21 Valacyclovirum J05AB11
22 Valganciclovirum** J05AB14
23 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
24 Cyclophosphamidum L01AA01
25 Melphalanum L01AA03
26 Ifosfamidum L01AA06
27 Busulfanum L01AB01
28 Methotrexatum L01BA01
29 Fludarabinum L01BB05
30 Etoposidum L01CB01
31 Idarubicinum L01DB06
32 Mitoxantronum** L01DB07
33 Cisplatinum L01XA01
34 Carboplatinum L01XA02
35 Rituximabum ** L01XC02
36 Alemtuzumabum ** L01XC04
37 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
38 Ciclosporinum L04AA01
39 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
40 Tacrolimusum** L04AA05
41 Mycophenolatum** L04AA06
42 Daclizumabum** L04AA08
43 Sirolimus** L04AA10
44 Etanerceptum** L04AA11
45 Tramadolum N02AX02
46 Dornaza alfa** R05CB13
47 Desferasiroxum** V03AC03
48 Mesnum V03AF01
P9.2: Transplant de cord
1 Reviparinum B01AB08
2 Polygelinum B05AA06
3 Epinephrinum C01CA24
4 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
5 Cefoperazonum J01DD12
6 Imipenemum + cilastatinum J01DH51
7 Linezolidum J01XX08
8 Fluconazolum J02AC01
9 Voriconazolum** J02AC03
10 Valganciclovirum** J05AB14
11 Ciclosporinum L04AA01
12 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
13 Tacrolimusum** L04AA05
14 Mycophenolatum** L04AA06
P9.3: Transplant hepatic
1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
2 Enoxaparinum B01AB05
3 Reviparinum B01AB08
4 Iloprostum** B01AC11
5 Alteplasum** B01AD02
6 Acidum tranexamicum4 B02AA02
7 Eptacog alfa activatum** B02BD08
8 Combinații (spironolactonum+furosemidum) C03EB01
9 Desmopressinum H01BA02
10 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
11 Linezolidum J01XX08
12 Voriconazolum** J02AC03
13 Caspofunginum** J02AX04
14 Valganciclovirum** J05AB14
15 Imunoglobulină antihepatitică B** J06BB04
16 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
17 Ciclosporinum L04AA01
18 Tacrolimusum** L04AA05
19 Mycophenolatum** L04AA06
20 Sirolimus** L04AA10
P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas
1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
2 Alfacalcidolum A11CC03
3 Dalteparinum B01AB04
4 Enoxaparinum B01AB05
5 Reviparinum B01AB08
6 Epoetinum alfa B03XA01
7 Epoetinum beta B03XA01
8 Polygelinum B05AA06
9 Octreotidum** H01CB02
10 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
11 Teicoplaninum J01XA02
12 Linezolidum J01XX08
13 Ketoconazolum J02AB02
14 Fluconazolum J02AC01
15 Itraconazolum J02AC02
16 Voriconazolum** J02AC03
17 Caspofunginum** J02AX04
18 Aciclovirum J05AB01
19 Valacyclovirum J05AB11
20 Valgancilovirum** J05AB14
21 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
22 Cyclophosphamidum L01AA01
23 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
24 Ciclosporinum L04AA01
25 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
26 Tacrolimusum** L04AA05
27 Mycophenolatum** L04AA06
28 Daclizumabum** L04AA08
29 Basiliximabum** L04AA09
30 Sirolimus** L04AA10
31 Azathioprinum L04AX01
32 Acidum alendronicum M05BA04
33 Pethidinum N02AB02
P9.5: Transplant de celule pancreatice
1 Reviparinum B01AB08
2 Polygelinum B05AA06
3 Linezolidum J01XX08
4 Voriconazolum** J02AC03
5 Valganciclovirum** J05AB14
P9.6: Transplant pulmonar
1 Enoxaparinum B01AB05
2 Reviparinum B01AB08
3 Acidum tranexamicum4 B02AA02
4 Epinephrinum C01CA24
5 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
6 Linezolidum J01XX08
7 Fluconazolum J02AC01
8 Voriconazolum** J02AC03
9 Aciclovirum J05AB01
10 Valganciclovirum** J05AB14
11 Ciclosporinum L04AA01
12 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
13 Mycophenolatum** L04AA06
14 Basiliximabum** L04AA09
15 Azathioprinum L04AX01
16 Tramadolum N02AX02
P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați
1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
2 Epoetinum alfa** B03XA01
3 Epoetinum beta** B03XA01
4 Darbepoetinum alfa** B03XA02
5 Methylprednisolonum H02AB04
6 Prednisonum H02AB07
7 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
8 Fluconazolum J02AC01
9 Voriconazolum** J02AC03
10 Posaconazolum** J02AC04
11 Aciclovirum J05AB01
12 Valganciclovirum** J05AB14
13 Lamivudinum J05AF05
14 Ciclosporinum L04AA01
15 Tacrolimusum** L04AA05
16 Mycophenolatum** L04AA06
17 Sirolimus** L04AA10
18 Azathioprinum* L04AX01
P10: Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică
1 Alfacalcidolum A11CC03
2 Calcitriolum ** A11CC04
3 Paricalcitolum ** A11CC07
4 Heparinum ** B01AB01
5 Enoxaparinum ** B01AB05
6 Nadroparinum ** B01AB06
7 Reviparinum ** B01AB08
8 Tinzaparinum ** B01AB10
9 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza B03AC02
10 Epoetinum alfa** B03XA01
11 Epoetinum beta** B03XA01
12 Darbepoetinum alfa** B03XA02
13 Combinații B05DB
14 Cinacalcetum**** H05BX01
15 Sevelamer** V03AE02
P11: Programul național de sănătate mintală
Subprogramul tratamentul toxicodependențelor
1 Naltrexonum N07BB04
2 Methadonum N07BC02
3 Combinații (buprenorphinum + naloxone) N07BC51

Modificări (14)

NOTĂ: Modificări (1)

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice și cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solvent.

Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Ministerului Sănătății Publice.

Medicamentele din această sublistă se eliberează atât prin farmacii cu circuit închis, cât și prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripție medicală cu reținere în farmacie (P-RF).

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 720/2008:
DCI uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință
DCI uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc
DCI uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință
;
se încarcă...