RAPORTUL DE EVALUARE a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4 A -
RAPORTUL DE EVALUARE
a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant

Autoritatea sau instituția publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele funcționarului public debutant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada de stagiu: de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data evaluării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasa I Punctajul obținut
1. Gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate 1. . . . . . . . .
2. Gradul de cunoaștere a specificului și a principiilor care guvernează administrația publică și a raporturilor administrative din cadrul autorității sau instituției publice 2. . . . . . . . .
3. Capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor 3. . . . . . . . .
4. Gradul de adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea atribuțiilor 4. . . . . . . . .
5. Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opțiuni în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și de a identifica cea mai bună variantă de acțiune 5. . . . . . . . .
6. Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris și verbal, fluență în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar și concis 6. . . . . . . . .
7. Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia 7. . . . . . . . .
Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasele a II-a și a III-a Punctajul obținut
1. Cunoașterea specificului administrației publice 1. . . . . . . . .
2. Rapiditatea și calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate 2. . . . . . . . .
3. Inițiativă 3. . . . . . . . .
4. Capacitatea de relaționare cu publicul 4. . . . . . . . .
5. Punctualitate, disciplină și responsabilitate 5. . . . . . . . .
Mențiuni privind interviul de evaluare:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calificativ de evaluare1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele evaluatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data întocmirii . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . .

1 Se va completa cu "necorespunzător", respectiv "corespunzător".

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
FIȘA POSTULUI Nr
FIȘĂ INDIVIDUALĂ pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor
RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI^7
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
RAPORTUL DE EVALUARE a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant
RAPORTUL DE STAGIU al funcționarului public debutant
REFERATUL ÎNDRUMĂTORULUI
CRITERII DE PERFORMANȚĂ pentru funcționarii publici de execuție
CRITERII DE PERFORMANȚĂ pentru funcționarii publici de conducere
RAPORT DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
;
se încarcă...