Promovarea în grad profesional | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltarea carierei funcționarilor publici - Promovarea funcționarilor publici -
SECȚIUNEA a 2-a
Promovarea în grad profesional

Art. 125. - Modificări (1)

(1) Funcționarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcțiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcțiilor publice și în limita fondurilor bugetare.

(2) Examenul sau concursul se organizează anual, până la data de 15 august a fiecărui an, de către autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcțiile publice. Modificări (1)

Art. 126. -

(1) Componența comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, se stabilește conform regulilor prevăzute prin prezenta hotărâre pentru concursul de recrutare.

(2) Prevederile art. 16-72 se aplică în mod corespunzător concursului de promovare, cu excepția obligativității publicării anunțului privind organizarea concursului în Monitorul Oficial al României și într-o publicație centrală. Modificări (1)

Art. 127. - Modificări (1)

Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul de promovare în grad profesional conține în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; Modificări (1)

b) copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani; Modificări (1)

c) certificat de cazier administrativ.

Art. 128. - Jurisprudență

(1) În termen de maximum 5 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor concursului de promovare în grad profesional autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public care a promovat concursul va solicita avizul Agenției în vederea transformării postului. Solicitarea avizului va conține în mod obligatoriu procesul-verbal final al concursului de promovare, precum și fișa postului completată cu noi atribuții potrivit nivelului funcției publice în care se promovează. Jurisprudență

(2) În termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat în condițiile alin. (1), autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire în funcția publică superioară a acestuia. Modificări (1), Jurisprudență

(3) La actul administrativ de numire va fi atașată în mod obligatoriu fișa postului completată cu noi atribuții potrivit nivelului funcției publice.

(4) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) și (3) de către autoritatea sau instituția publică poate fi atacată în contencios administrativ de către funcționarul public, de către orice persoană interesată sau de către Agenție, conform legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
Selecția dosarelor de concurs
Proba scrisă a concursului
Interviul
Notarea probelor și comunicarea rezultatelor
Soluționarea contestațiilor
Desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante
Organizarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți
Evaluarea funcționarilor publici debutanți
Reguli specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți
Dispoziții generale
Promovarea în grad profesional
Promovarea rapidă
Promovarea în funcții publice de conducere
Promovarea în clasă
;
se încarcă...