FORMULAR DE ÎNSCRIERE | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 3 -
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituția publică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția publică solicitată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studii generale și de specialitate
Studii medii liceale sau postliceale
Instituția Perioada Diploma obținută
Studii superioare de scurtă durată
Instituția Perioada Diploma obținută
Studii superioare de lungă durată
Instituția Perioada Diploma obținută
Studii postuniversitare, masterat și doctorat
Instituția Perioada Diploma obținută
Alte tipuri de studii
Instituția Perioada Diploma obținută
Limbi străine1
Limba Scris Citit Vorbit
Cunoștințe operare calculator:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cariera profesională
Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele responsabilități
Detalii despre ultimul loc de muncă2:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persoane de contact pentru recomandări3:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Se vor trece calificativele: "cunoștințe de bază", "bine" sau "foarte bine".

2 Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

3 Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, și nu mă aflu în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcționarii publici.

Data ......................

Semnătura .................

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
FIȘA POSTULUI Nr
FIȘĂ INDIVIDUALĂ pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor
RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI^7
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
RAPORTUL DE EVALUARE a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant
RAPORTUL DE STAGIU al funcționarului public debutant
REFERATUL ÎNDRUMĂTORULUI
CRITERII DE PERFORMANȚĂ pentru funcționarii publici de execuție
CRITERII DE PERFORMANȚĂ pentru funcționarii publici de conducere
RAPORT DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
;
se încarcă...