Art 42 Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici - Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului -
Art. 42.
- Modificări (2)

(1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum și la cele ale comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 20% din salariul de bază, stabilit conform legii. Jurisprudență

(2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor au dreptul la o indemnizație de 10% din salariul de bază, stabilit conform legii. Jurisprudență

(3) În situația în care se desfășoară numai prima etapă a concursului, respectiv selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs și persoanele care asigură secretariatul comisiei au dreptul la plata a jumătate din indemnizația de concurs stabilită potrivit alin. (1) și (2).

(4) Indemnizațiile stabilite potrivit alin. (1)-(3) se plătesc de către autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul, din bugetul propriu, pe baza actului administrativ de constituire a comisiilor și a procesului-verbal.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
Art 32 Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor
Art 33 Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor
Art 34 Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor
Art 35 Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor
Art 36 Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor
Art 37 Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor
Art 38 Publicitatea concursului
Art 39 Publicitatea concursului
Art 40 Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului
Art 41 Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului
Art 42 Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului
Art 43 Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante
Art 44 Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare
Art 45 Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare
Art 46 Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare
Art 47 Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare
Art 48 Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare
Art 49 Dosarul de concurs
Art 50 Selecția dosarelor de concurs
Art 51 Proba scrisă a concursului
Art 52 Proba scrisă a concursului
;
se încarcă...