Art 149 Mobilitatea funcționarilor publici | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dezvoltarea carierei funcționarilor publici - Mobilitatea funcționarilor publici -
Art. 149.
-

(1) Funcționarii publici pot solicita, în condițiile legii, transferul într-o altă autoritate sau instituție publică.

(2) Autoritățile sau instituțiile publice au obligația de a afișa la sediu și pe site-ul de internet al acestora anunțul privind ocuparea prin transfer la cerere a funcțiilor publice respective.

(3) Anunțul prevăzut la alin. (2) va fi făcut cu cel puțin 30 de zile anterior datei prevăzute pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcțiilor publice.

(4) Funcționarii publici interesați vor depune cererile de transfer, însoțite de un curriculum vitae, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.

(5) În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, autoritatea sau instituția publică va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți. Interviul va fi susținut cu conducătorul autorității sau instituției publice ori cu persoana desemnată de către acesta. Data, ora și locul susținerii interviului vor fi aduse la cunoștința solicitanților conform alin. (2).

(6) În urma susținerii interviului cu funcționarii publici solicitanți se va încheia un proces-verbal al interviului, care va fi semnat de conducătorul autorității sau instituției publice ori de către persoana desemnată de acesta.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
Art 139 Promovarea rapidă
Art 140 Promovarea în funcții publice de conducere
Art 141 Promovarea în funcții publice de conducere
Art 142 Promovarea în funcții publice de conducere
Art 143 Promovarea în funcții publice de conducere
Art 144 Promovarea în clasă
Art 145 Promovarea în clasă
Art 146 Promovarea în clasă
Art 147 Promovarea în clasă
Art 148 Mobilitatea funcționarilor publici
Art 149 Mobilitatea funcționarilor publici
Art 150 Mobilitatea funcționarilor publici
Art 151 Mobilitatea funcționarilor publici
Art 152 Mobilitatea funcționarilor publici
Art 153 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 154 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 155 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 156 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 157 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 158 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 159 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...