Art 135 Promovarea rapidă | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Promovarea funcționarilor publici - Promovarea rapidă -
Art. 135.
-

(1) În vederea organizării și desfășurării concursului de promovare se elaborează un regulament aprobat prin ordin al președintelui Agenției.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puțin 90 de zile înaintea organizării și desfășurării selecției și conține:

a) datele exacte, locul și modalitatea de desfășurare a concursului;

b) modalitatea de testare în vederea selecției candidaților;

c) tematica și bibliografia avute în vedere la stabilirea subiectelor;

d) modalitatea de notare, precum și cea de contestare a rezultatelor;

e) membrii comisiei de concurs și cei ai comisiei de soluționare a contestațiilor;

f) modalitatea de comunicare a rezultatelor la finalizarea concursului și, respectiv, a perioadei de depunere și soluționare a contestațiilor.

(3) Componența comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor se va stabili prin ordin al președintelui Agenției, după cum urmează:

a) 2 reprezentanți ai Agenției;

b) câte un reprezentant al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, la propunerea acestora.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
Art 125 Promovarea în grad profesional
Art 126 Promovarea în grad profesional
Art 127 Promovarea în grad profesional
Art 128 Promovarea în grad profesional
Art 129 Promovarea rapidă
Art 130 Promovarea rapidă
Art 131 Promovarea rapidă
Art 132 Promovarea rapidă
Art 133 Promovarea rapidă
Art 134 Promovarea rapidă
Art 135 Promovarea rapidă
Art 136 Promovarea rapidă
Art 137 Promovarea rapidă
Art 138 Promovarea rapidă
Art 139 Promovarea rapidă
Art 140 Promovarea în funcții publice de conducere
Art 141 Promovarea în funcții publice de conducere
Art 142 Promovarea în funcții publice de conducere
Art 143 Promovarea în funcții publice de conducere
Art 144 Promovarea în clasă
Art 145 Promovarea în clasă
;
se încarcă...