Guvernul României

Hotărârea nr. 597/2008 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Constituie contravenții la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, următoarele fapte:

a) absența nemotivată a membrilor comisiei de preluare și distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) din ordonanță sau a înlocuitorilor acestora desemnați de instituțiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data și ora convocării;

b) absența nemotivată a membrilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (3) din ordonanță sau a înlocuitorilor acestora desemnați de instituțiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data și ora convocării;

c) absența nemotivată a membrilor comisiei de distrugere prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordonanță sau, în cazul în care aceștia absentează motivat, a înlocuitorilor acestora desemnați de instituțiile din care provin de la lucrările comisiei, la locul, data și ora convocării;

d) nedeclararea sau nepredarea de către deținător a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din ordonanță;

e) nerespectarea de către deținătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului a obligațiilor de inventariere, păstrare și conservare a acestora până la predarea lor efectivă în vederea valorificării, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) din ordonanță;

f) nerespectarea de către organul de valorificare a obligației de preluare a bunurilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) din ordonanță.

Art. 2. -

Contravențiile prevăzute la art. 1 se sancționează cu amendă de la 25 lei la 100 lei.

Art. 3. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele cu atribuții de control anume împuternicite de conducerea autorităților administrației publice a căror activitate este afectată prin faptele prevăzute la art. 1.

Art. 4. -

Contravențiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

București, 4 iunie 2008.

Nr. 597.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...