Guvernul României

Hotărârea nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13 iunie 2008.

În vigoare de la 14 iunie 2008 până la 20 iulie 2019, fiind abrogat prin Lege 129/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data prevăzută la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

*

Prin regulamentul prevăzut la art. 1 sunt transpuse prevederile art. 6, 7, art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (1), alin. (5) teza a doua și alin. (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), (3), (4) și (5), art. 12, art. 13 alin. (2), (3) și (4), art. 15 alin. (2) și (3), art. 16 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 30 lit. a) și b), art. 31 alin. (1) și (2) și ale art. 32 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, și ale art. 3 alin. (3) din Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ștefan Imre,
secretar de stat
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 4 iunie 2008.

Nr. 594.

ANEXĂ

REGULAMENT
de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...