Guvernul României

Hotărârea nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 12 iunie 2008.

În vigoare de la 12 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Fondurile destinate plății sumelor restante reprezentând drepturi de alocație de stat pentru copii stabilite până la data de 31 decembrie 2007, în condițiile legii, precum și cheltuielile de transmitere a acestora se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în acest domeniu până la această dată.

(2) Plata sumelor restante se realizează de către instituțiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea termenului de prescripție prevăzut de lege.

Art. 3. -

(1) Pentru copiii prevăzuți la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, bazele de date transmise direcțiilor de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale care au în subordine unități de învățământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București constituie documente justificative de plată a alocației de stat pentru copii.

(2) Pentru anul 2008, în situația în care baza de date transmisă de inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, în condițiile prevăzute de art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2007, conține date incomplete cu privire la copiii pentru care se acordă alocația de stat, reprezentanții legali ai acestora sau, după caz, titularul se vor adresa cu cerere însoțită de documente doveditoare la unitățile de învățământ.

(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se transmit lunar direcțiilor teritoriale de către unitățile de învățământ prin intermediul inspectoratelor școlare, până la data de 1 a fiecărei luni.

Art. 4. -

Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, cererea prevăzută la art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii se completează potrivit modelului prevăzut la art. 5 lit. c) din normele metodologice.

Art. 5. -

(1) Plata alocațiilor de stat pentru copii școlari stabilite până la data de 31 decembrie 2007, care au fost achitate din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și neridicate, se efectuează în continuare prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A., pe baza filelor cec pentru plata alocațiilor de stat pentru copii școlari care au fost distribuite elevilor prin unitățile de învățământ.

(2) Compania Națională "Poșta Română" - S.A. va plăti alocațiile de stat pentru copii școlari restante, cu respectarea termenului legal de prescripție, din sumele primite în conturile deschise la Trezoreria Statului, atât de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, cât și de la "Bancpost" - S.A.

(3) Cheltuielile pentru plata alocației de stat pentru copii din sumele primite de la "Bancpost" - S.A., aferente alocațiilor de stat pentru copii neridicate până la 31 decembrie 2007, se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,3% din valoarea sumelor achitate lunar și se finanțează din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului. Plata se face în luna următoare, pe baza deconturilor primite de la Compania Națională "Poșta Română" - S.A.

(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului, Compania Națională "Poșta Română" - S.A. ridică sumele în numerar necesare achitării alocațiilor de stat pentru copii, pe baza programărilor depuse la unitățile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile respective. Pentru sumele în numerar ridicate de Compania Națională "Poșta Română" - S.A. din conturile deschise la Trezoreria Statului nu se percep comisioane.

(5) În primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni Compania Națională "Poșta Română" - S.A. va depune în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului sumele în numerar ridicate în luna precedentă pentru achitarea alocațiilor de stat pentru copii rămase neutilizate.

(6) Lunar, Compania Națională "Poșta Română" - S.A. va vira Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului sumele prescrise.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 28 mai 2008.

Nr. 577.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat
pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de
stabilire și plată a alocației de stat pentru copii
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...